Brende og Obama til arktisk toppmøte i Alaska

Her er utenriksminister Børge Brende fotografert i forbindelse med Norges deltakelse på ministermøte i Arktisk råd i Iqaluit, Canada, i slutten av april i år. (Foto: Kristin Enstad/Utenriksdepartementet).
Når utenriksminister Børge Brende, USA's president Barack Obama - og en rekke andre internasjonale toppolitikere - møtes i Alaska i slutten av måneden er det klimaendringer og globalt lederskap i Arktis som skal diskuteres.
Når utenriksminister Børge Brende, USA's president Barack Obama - og en rekke andre internasjonale toppolitikere - møtes i Alaska i slutten av måneden er det klimaendringer og globalt lederskap i Arktis som skal diskuteres.

Anledningen er GLACIER-konferansen for globalt lederskap i Arktis, som arrangeres i Anchorage 30.-31.august.

Det er det amerikanske utenriksdepartementet som står bak konferansen, som skal åpnes av president Barack Obama. Besøket til Alaska blir Obamas første som president.


Oppkjøring til FNs klimamøte

Formålet med konferansen er å synliggjøre klimaendringene som skjer i Arktis, og å sende et tydelig signal om behovet for en ambisiøs klimaavtale i Paris i desember.

En rekke prominente politikere er invitert, blant annet utenriksministrene og andre høynivå-politikere fra de andre sju andre arktiske landene - som i tillegg til USA - er faste medlemmer i Arktisk råd. 

Det har også blitt sendt ut invitasjoner til en rekke andre land, og mellomstatlige institusjoner, med interesser i Arktis.

EU, som det siste året har hatt økt fokus på Arktis, er invitert.

Det er også ventet deltagere fra India, Italia, Japan, Kina, Singapore, Sør-Korea, Polen og Tyskland, som alle har status som permanente observatører i Arktisk råd. 

Ledere av ulike urfolkssamfunn, og representanter fra privat sektor i Alaska er også ventet til konferansen Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER).


Brende skal lede paneldebatt

Utenriksminister Børge Brende skal lede en av paneldiskusjonene, under temafanen «The Arctic’s Unique Role in Influencing the Global Climate».

USA, som i vår overtok formannskapet i Arktisk råd, har også tidligere varslet at klima vil være et satsingsområde i perioden de leder det mellomstatlige «høynivå-forumet» for de arktiske landene.

Da USAs president tidligere i år gikk inn for å verne et stort område i Nordøst-Alaska, fra blant annet oljeutvinning, fikk det flere republikanere til å reagere.

Presidentens ønske om å bevare rundt 5 millioner hektar av nasjonalparken Arctic National Wildlife Refugee (ANWR) falt også i dårlig jord hos Alaska Arctic Policy Commission (AAPC). Kommisjonen, som la frem sin endelige rapport i februar i år, har anbefalt en rekke tiltak som kan fremme den økonomiske utviklingen i Alaska’s arktiske samfunn.


Motstand på hjemmebane

Tidligere denne uken la Barack Obama frem en ambisiøs klimaplan, som har vekket harme både i amerikansk kullindustri og hos republikanske toppolitikere. Målet til USAs president er å redusere utslippene fra forurensende kraftverk med nesten en tredel, over de neste femten årene. Obama vil satse mer på blant annet vind- og solenergi, og andre fornybare energikildder.

- Dette er det største og viktigste steget vi noensinne tar tatt for å bekjempe klimaendringene, uttalte presidenten i en video som ble offentliggjort i helga.

Obama’s klimasatsing har fått det passende navnet «Clean Power Plan», og flere amerikanske stater har allerede varslet at det vil komme søksmål mot føderale myndigheter.

Det amerikanske utenriksdepartementet har så langt ikke offentliggjort hvem av de inviterte som har takket ja til å delta på konferansen i Anchorage.

- Bidra til oppmerksomhet

Konferansen er ifølge det amerikanske utenriksdepartementet ikke et offisielt Arktisk råd-arrangement, og er heller ikke «direkte relatert» til de pågående klimadiskusjonene i FN, som Det hvite hus håper vil resultere i en internasjonal klimaavtale i Paris i desember.

- Konferansen vil imidlertid bidra til å rette oppmerksomhet mot utfordringene og mulighetene som Arktisk råd har til hensikt å ta opp, og synliggjøre hvordan en region som er sårbar for klimaendringer opplever og responderer på disse konsekvensene, og bidra til politisk vilje for ambisiøse tiltak i Paris-møtene senere i år, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet, gjengitt i avisen Alaska Dispatch.

Tags