Bostyrer bekrefter: Interesserte vil drive gruva videre

Naturvernforbundet svarer Frode Nilsen, som mener et grønt skifte er umulig uten gruver. Her fra Pajala i Nord-Sverige, hvor Northland Resources drev uttak av jernmalm inntil de gikk konkurs i desember 2014. (Foto: Northland)
Bostyrer bekrefter at det er interessenter som har til hensikt å drive gruven videre.
Bostyrer bekrefter til High North News at det er interessenter som har til hensikt å drive gruven videre. 

Det store spørsmålet for innbyggerne i Pajala har nå vært hva som vil skje videre med gruven etter konkursen i desember.

Bostyrer Hans Andersson har hele tiden vært klar på at målet er å selge til noen som ønsker å drive gruven videre, men med dagens jernmalmpriser er det vanskelig å se lønnsomheten i prosjektet. Flere har derfor spekulert i at det mest sannsynlige er at noen kjøper boet for å overta utstyret. Andre har pekt på LKAB som eneste sannsynlige kjøper, men dette har LKAB selv avvist.  

Nå kan Hans Andersson bekrefte overfor High North News at det er interessenter som ønsker å kjøpe gruven med hensikt å drive den videre. 

- Med de lave prisene som er i dag er det naturlig å vente til prisene er kommet noe opp igjen, men hensikten hos kjøperne er videre drift, sier han. 

I følge Dagens Industri skal det  være seks grupper av investorer som ønsker å kjøpe boet. Hans Andersson vil ikke fortelle hvor mange bud som er kommet inn. 

- Jeg har ikke så mye å fortelle på dette tidspunktet annet enn at vi nå er inne i en strukturert salgsprosess. Nå skal vi først diskutere med et antall interesserte, sier han. 

Målet er at et salg er på plass i løpet av mai, og at kjøperne har tillatelsene på plass slik at de kan overta i løpet av juni. 


Les også: Gjelda er på over 14 milliarder kronerNorthland 


Northland Resources AB tok ut jernmalm fra Kaunisvaara i Nord-Sverige, og hadde planer om å utvinne gull og kobber i Hannukainen i Finland.

Jernmalmen ble sendt med tog til Narvik for utskiping. 

Produksjonen startet i fjerde kvartal 2012, etter omfattende investeringer i gruven, jernbane, omlastingsplass i Svappavaara med mer. 

Konsernet hadde datterselskaper i både Norge og Finland, og gikk konkurs i desember 2014. 

Tags