Bør man slutte å rette all innsats mot olje og gass?

Nordnorske politikere har ikke vært vanskelig å be når oljebransjen ber om tilgang og tilrettelegging. Fylkesråd Tomas Norvoll stiller spørsmål om hva som ville skjedd dersom andre bransjer møtte like stor velvilje? Foto: BP/Nordland Fylkeskommune
Mye politisk energi er det siste tiåret brukt på å legge til rette for oljenæringen i Nord-Norge. Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll er begynt å tenke på å rette innsatsen i en annen retning.

Mye politisk energi er det siste tiåret brukt på å legge til rette for oljenæringen i Nord-Norge. Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll er begynt å tenke på å rette innsatsen i en annen retning. 

- Det er mest en strøtanke, men det er noe i det. Hva om vi hadde brukt like mye energi på å legge til rette for andre næringer, som vi bruker på å skaffe ringvirkninger av petroleumsbransjen her i nord, spør Norvoll retorisk. 

For effekten av oljen er på langt nær så stor som noen så for seg for få år tilbake. 

- Det er mange andre næringer med tyngdepunkt i nord, for eksempel havbruk. Der er hele næringskjeden allerede i Nord-Norge, og med større innsats der ville vi kanskje hatt enda flere spennende arbeidsplasser i nord, sier Norvoll. Men understreker at det ikke betyr at man ikke skal jobbe mot oljebransjen, men at man ikke må glemme andre bransjer med stort potensial. 

Ikke tenkt ferdig

Norvoll er langt fra ferdigtenkt, men mener politikerne nå må tenke hardt på om man skal rette innsatsen mot andre bransjer enn oljen. 

- Jeg er ikke ferdigtygd på dette, men det er absolutt noe i det, sier han. 

Petroleumsbasert leverandørindustri i Nord-Norge leverte i 2012 for 4,52 milliarder kroner til petroleumsnæringen. Men tallene er store også i andre næringer i nord. Flere oppdrettselskaper i landsdelen omsetter for godt over milliarden helt på egen hånd. I tillegg kommer selskapene som leverer til bransjen. 

Havbruksnæringen er ikke en gang en mannsalder, men kan allerede ta en stor del av æren for at det bor så mye folk langs kysten av Nord-Norge. På tross av dette er det mange steder motstand mot havbruk i egen kystsone. Visjoner om ilandføring av gass, eller forsyningsbaser til petroleumsnæringen er det som virkelig får lokalpolitikere til å stå på pinne. 

Nordnorsk ingeniørkunst

- Vi politikere er fryktelig opptatt av at deler av oljeinstallasjonene må bygges i nord, basert på nordnorsk ingeniørkunst. Hvorfor er vi ikke like engasjerte når det skal bygges en ny tråler til fiskerinæringen? Nordnorsk ingeniørkunst har mye å bidra med på andre områder enn til oljeindustrien, men vi står ikke på hodet når det skal bygges en ny fiskebåt til flere hundre millioner, sier Norvoll for å illustrere. 

- Har det vært brukt for mye energi på å gjøre seg lekker for oljenæringen? 

- Kanskje ikke for mye, men for lite på andre næringer. Kurvene for befolkningsutvikling i nord er ikke hyggelige, og vi er desperate etter ny aktivitet, men det er mange andre næringer enn olje som vi ikke må glemme, sier Norvoll.  

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: