Boligrapport fra Alaska: Dårlige og overfylte hus

Hooper Bay, et av stedene i Alaska der overbefolkning av boliger er størst. Foto: Thester11 Wikimedia Commons.

Et stort antall av bolighusene i Alaska er dårlige, og de er overfylte. Det slår en rapport fra de statlige boligmyndighetene fast – igjen.

Rapporten gir en detaljert fremstilling av bolighusenes standard og tilstand i delstaten Alaska, og det er lite oppløftende lesning.

Høye bokostnader

Mer enn 75.000 av Alaskas totalt omkring 250.000 husstander er såkalt «kostnadstynget», det vil si at de bruker mer enn 30 prosent av husstandens samlede inntekt til bokostnader. Og tallet er sannsynligvis høyere på grunn av høye energiutgifter.

Overbefolket

Omkring 20.000 boliger er energimerket med bare én stjerne, den laveste energiratingen som finnes i USA.

Mer enn 15.000 (6 prosent) husstander betegnes som overbefolket, mens landsgjennomsnittet for USA er 3,1 prosent.

Energikrevende

Gjennomsnittsboligen i Alaska bruker mer enn dobbelt så mye energi på oppvarming som gjennomsnittet i kald-klima-regioner som Nord- og Sør-Dakota og Minnesota. Merforbruket er enda større i de kaldeste sonene i Alaska, som ved Beringstredet.

Helsefarlig

Lufttette hus uten nødvendig ventilasjon skaper dårlig inneklima og utsetter beboerne for helserisiki. Det anslås at hele 58 prosent av boligene i delstaten omfattes av slike problemer.

Noe av de enorme problemene skyldes, sies det i rapporten, at svært mange av boligene i Alaska ble reist i full fart under den store «oljeledning-boomen» på 1970- og 1980-tallet, og at husene i gjennomsnitt er mindre enn ellers i landet.

Høye energipriser

I tillegg sies det at kombinasjonen av ekstrem kulde, avsidesliggende samfunn og høye kostnader for drivstoff er med på å drive energiprisene i været, og når husholdningene i Alaska bruker mer enn dobbelt så mye som resten av landet, gir det store økonomiske utslag.

Dårlig læringsmiljø

Overbefolkningen i enkelte hus representerer også et problem for utdanningen av barn og unge, sier Harley Sundown, viserektor ved en skole nord i staten, til Anchorage Daily News:

«Det er så mye trafikk og uro i enkelte av husene at det reelt påvirker barnas muligheter til å lære». I nordlige og vestlige deler av Alaska er det påvist overbefolkning i opp mot 40 prosent av boligene – mer enn 12 ganger landsgjennomsnittet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: