Bokverk om barentssamarbeidet

- Barentssamarbeidet kan sammenlignes med kontakten i nord mellom russland og Norge for 150 år siden. det sier historiker Jens Petter Nielsen på UIT, Norges arktiske universitet.

- Barentssamarbeidet kan sammenlignes med kontakten i nord mellom russland og Norge for 150 år siden. det sier historiker Jens Petter Nielsen på UIT, Norges arktiske universitet, melder Finnmark Dagblad.

Bokverket "Det asymmetriske naboskapet" lanseres på historiekonferansen i Kirkenes 22. -24. oktober. 

Jens Petter Nielsen er prosjektleder og også redaktør for det første bindet. Det behandler tidsperioden fra når Norges Grunnlov ble til i 1814 og frem til den russiske revolusjonen i 1917. Verken er skrevet av norsk og russiske historikere.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: