Bodøs 100-årsløft

"I 2014 rundt vi 50.000 innbyggere, og vi åpnet et bibliotek og et konserthus i verdensklasse og som virkelig er byen vår verdig."
Bodø må i løpet av få år må ha ny rullebane, og den nye rullebanen kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke ligge der den ligger i dag.  Dagens rullebane fra 1952 har en gjenværende levetid på ca. 10 år. Det betyr at nasjonale beslutningstakere må ta en avgjørelse om hvor den nye rullebanen skal ligge. Bodø-ordfører Ole-Henrik Hjartøy skriver om mulighetene som åpner seg i en kronikk i Avisa Nordland:

"Dette er ikke bare et veivalg for luftfarten; det er et historisk veivalg for Bodøs utvikling mange tiår fram i tid. Gjør vi rett valg i dag, vil det som nesten så uvirkelig ut, kunne bli virkelig.  Framtidige generasjoner vil aldri tilgi oss dersom vi ikke får realisert det beste alternativet for byen vår. Vi har en unik mulighet til å skape en framtidsrettet, smart, kompakt og miljøvennlig by i
 nordområdene - i direkte tilknytning til eksisterende by. 

Bodøs historie etter krigen, er historien om en by som har reist seg opp av asken og vokst inn i framtiden. Lite tyder på at denne veksten vil avta. Vi vokser raskere enn landsgjennomsnittet - vi blir stadig flere stolte bodøværinger."