Bodø blir "ny", og får ny flyplass: - Merkedag, sier ordføreren

Med frigjøring av arealer vil Bodø kunne få en helt ny bydel. Dette er en av illustrasjonen som viser hvordan Bodø kommune ser for seg at flyplassen og nærområdet kan bli seende ut om noen år. (Illustrasjon: Bodø kommune)
- Dette er starten på framtiden for Bodø. Denne dagen har jeg gledet meg lenge til, sier ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H). I dag ble det endelig bekreftet at regjeringen gir klarsignal for å starte utredning av ny flyplass i Bodø.

- Dette er starten på framtiden for Bodø. Denne dagen har jeg gledet meg lenge til, sier ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H). I dag ble det endelig bekreftet at regjeringen gir klarsignal for å starte utredning av ny flyplass i Bodø.

Prosjektet har fått tittelen "Ny by - ny flyplass". På en pressekonferanse ved Bodø lufthavn i dag ble nyheten presentert av Bodø-ordføreren og hele fem statsråder.

- Helt siden vi tiltrådte i har vi vært svært oppmerksom på det sterke engasjementet i Bodø knyttet til fremtiden til rullebanen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).


Skryter av Hjartøy og co

Hun fremhever at det fra det politiske miljøet i Bodø i lang tid har vært et sterkt ønske om fremdrift og avklaringer rundt flyplassen og utsiktene til ny rullebane. 

- Det har vært en tett kontakt, sier hun, og berømmer innsatsen til Bodø-politikerne.

Med på pressekonferansen i dag var - i tillegg til Hjartøy - statsråd Vidar Helgesen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, landbruksminister Sylvi Listhaug, arbeidsminister Robert Eriksson, og statssekretær Tom Cato Karlsen. 

Forsvaret skal avvikle aktiviteten sin på Bodø lufthavn, og det er Avinor som tar over ansvaret for driften. Flyplassen trenger opprusting, og Bodø kommune har sammen med flere lokale aktører bedt Samferdselsdepartementet om å delta i et samarbeid for å flytte flyplassen.

 

Frigjør store areale

Bodø kommune ønsker å flytte flyplassen lengre sør på området til Forsvaret, slik at areal blir frigjort til byutvikling. Bare innenfor flyplassgjerdene alene vil en flytting frigjøre 3400 dekar. 

- Jeg vil i nær fremtid be Avinor om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av en ny flyplass i Bodø. Jeg vil ha en vurdering av gevinster og kostnader ved å bygge en ny flyplass i Bodø, sammenlignet med å oppgradere den nåværende flyplassen, sier samferdselsministeren.

Han beskriver fylkeshovedstaden som svært viktig både for luftfarten og luftfartsmiljøet.

- Derfor er det viktig for oss å se hvordan vi kan bidra til å utvikle både flyplassen og samtidig byområdet i Bodø, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren ønsker at alle relevante momenter skal inkluderes i utredningsarbeidet, både de det kan settes en pris på, og de som ikke er fullt så lette å sette en pris på. Analysen skal blant annet ta hensyn til at de to alternativene gir ulike muligheter når det gjelder byutvikling.

Spørsmålet om ny flyplass skal omtales i neste Nasjonal transportplan, som legges frem våren 2017.Ole Hjartøy
Ordfører i Bodø, Ole-Henrik Hjartøy (H).

Tags