Blir oppdrettsnæringen behandlet dårlig?

Er oppdrettsnæringen en helt eller en skurk?

- Oppdrettsnæringen gir inntrykk av at den opplever å bli urettferdig behandlet, sier administrerende direktør Norunn Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) ifølge Adresseavisen.

Onsdag deltok hun i en debatt om omdømmet til havbruksnæringen under oppdrettsmessa Aqua Nor på Øya i Trondheim.Det ble spurt om om oppdrettsnæringen er den perfekte skyteskive, med eksempler fra mediene med påstander om stor antibiotikabruk, at fisken er full av tungmetaller og en sterk forurensing rundt oppdrettsanleggene.
-  Vi har en fenomenal tilhengerskare i kommuner, ordførere og lokalsamfunn, og lokalavisene behandler oss fint, sa adm.dir. Odd Strøm i Nova Sea på Lovund.
- Vi er en så mett nasjon at vi ikke aksepterer spor av industrien. Mineralindustrien har samme problem som oppdrett. Industri som setter spor i naturen er umoderne, sa ansvarlig redaktør Arne O. Holm i debatten, skriver Adresseavisen.