Blir ny generalsekretær i Norges Fiskarlag

Direktør for industri og handel Sverre Johansen i Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Johansen har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger. (Foto: FHL/Siv Dolmen).

Sverre Johansen er ansatt som ny generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han kommer fra stillingen som direktør for industri og handel i Sjømat Norge. 

Sverre Johansen (43) overtar som generalsekretær etter Otto Gregussen i Norges Fiskarlag. Det kommer fram i en pressemelding fra Fiskarlaget mandag.

– Norges Fiskarlag har en unik posisjon i fiskerinæringa, og jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten. Sammen med engasjerte medlemmer, dyktige tillitsvalgte og en administrasjon med stor kompetanse, ser jeg fram til å utvikle organisasjonen videre. Fiskerinæringa har store muligheter i årene framover, og gode rammevilkår for fiskerne og fiskeflåten er avgjørende for å skape verdier og aktivitet langs kysten, sier Johansen i pressemeldingen.

Johansen har de siste årene ledet avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og har hatt sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk. Han har arbeidet med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen, skriver Fiskarlaget. 

– Sverre har svært god innsikt i og har arbeidet tett på vår sektor i mange år. Han kommer fra stillinger med ansvar knyttet opp mot fangstbasert sektor og har en god tverrfaglig kompetanse som gjør at vi ser frem til å få han inn hos oss i Norges Fiskarlag, sier styreleder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. 

Johansen trer inn i stillingen i august. 

Les også

Nøkkelord