– Blått bygg gjør at vi kan modernisere forskningen og undervise mye mer effektivt

Blått bygg skal reises rundt det nybygde administrasjonsbygget ved Nord universitet. Ketil Eiane, Prorektor for strategi og omstilling ved Nord, gleder seg over at bygget fikk plass på statsbudsjettet for 2021. Foto: Peter Bakkemo Danilov / High North News

Regjeringen ønsker å bevilge 15,5 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet. – Med et Blått bygg kan vi ta opp langt flere studenter, sier Ketil Eiane, Prorektor for strategi og omstilling.

Blått bygg skal styrke det faglige satsingsområdet marin økologi, genomikk og havbruk ved Nord universitet. Bygget skal huse moderne fasiliteter for forskning og undervisning. 

Byggeprosjektet er et bidrag til regjeringens satsing på hav og helse og vil styrke den marine- og helsevitenskapelige kompetansen i Nord-Norge.

Bevilgningen på 15,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 er helt nødvendig for å holde prosessen gående. Dette ser ut til å gå på skinner, og det gleder meg veldig, sier Ketil Eiane, Prorektor for strategi og omstilling ved Nord universitet sier til High North News

Universietet har makset ut kapasiteten helt til det ytterste. Nå tas det opp rundt 50-60 studenter, men med moderne infrastruktur kunne vi tatt opp 120.

– Dette er godt kvalifiserte studenter som vi vet får jobb i den andre enden. Næringen trenger denne type kompetanse, mener han.

Bygningene som Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) benytter i dag er beregnet for rundt 20 ansatte og 200 studenter. I dag er det rundt 160 ansatte og 1000 studenter ved fakultetet. 

Her har vi hatt flere søkere enn hva det er til medisinstudiet i Bergen og i Tromsø i antall søkere per studieplass
Ketil Einan, Prorektor for strategi og omstilling ved Nord universitet

Flaskehals

Eiane sier at laboratoriene som er i det eksisterende bygget er så små at det noen ganger må kjøres fem - seks repetisjoner av samme labkurs for å få alle studenter gjennom, og dette setter begrensninger på hvor mange studenter som kan tas opp. 

Skisse av Blått bygg. Størrelsen på bygningen er 8.000 kvadratmeter. Illustrasjon: Nord universitet/ Lerche Arkitekter
Skisseforslag av Blått bygg. Bygningen skal bli 8.000 kvadratmeter. Illustrasjon: Nord universitet / Lerche Arkitekter.

Det aller viktigste med dette bygget er at vi får større plass. Med et Blått bygg kan vi ta opp langt flere studenter. Dette er spesielt et problem på havbruksstudier, hvor vi har enormt mange søkere. Her har vi hatt flere søkere enn hva det er til medisinstudiet i Bergen og i Tromsø i antall søkere per studieplass, sier han. 

Oppgradering

Satsningen Blått bygg er to ting. Det er nybygget som fakultetet skal flytte inn i. I tillegg er det en oppgradering av de lokalene som frigjøres, som skal skape et bedre vilkår for helsefaglige utdanninger og forskning. 

Eiane fortsetter:

– Satsingen som vi kaller Blått bygg skal føre til at Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, som ligger på hovedcampus, skal flytte all sin aktivitet på campus over i det nye bygget. Da frigjøres ganske mye plass i hovedbygget.

I Blått bygg blir blir det plass til rundt 100 forsknings- og undervisningslaboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer. Hvis alt går etter planen, skal bygget stå ferdig i 2023.

Styringsrammen for prosjektet er 623 millioner kroner.

Nøkkelord