Blar opp for mer forskning på Russland og nordområdene

- God kunnskap om Russland som arktisk aktør, ikke minst i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa, er et viktig bidrag, sier utenriksminister Børge Brende. (Foto: Sjøwall/UD)
Regjeringen ønsker at det skal forskes mer på russisk politikk, og innovasjon og konkurransekraft i nordområdene. Gjennom Norruss-programmet settes det nå av 20 millioner kroner til formålet.Regjeringen ønsker at det skal forskes mer på russisk politikk, og innovasjon og konkurransekraft i nordområdene. Gjennom Norruss-programmet settes det nå av 20 millioner kroner til formålet.

- 10 millioner kroner skal gå til forskning for innovasjon og konkurransekraft i nordområdene og 10 millioner skal gå til forskning om russisk politikk i de arktiske områdene, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.

- Målet med vår nordområdepolitikk er å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. For å lykkes med dette trenger vi forskning og ny kunnskap, legger Brende til.

Utlysningen for innovasjon og kunnskapskraft i nord skal gå over fire år, fra 2015 til 2018. 

Samarbeid over grensene

Utenriksdepartementet (UD) stiller krav til at prosjektaktivitetene må være lokalisert i nordområdene, og inkludere samarbeid med bedrifter, klynger eller organisasjoner i Finland, Sverige eller Russland. De aktuelle sektorene er maritim sektor, industriproduksjon, arktisk teknologi, enøk og fornybar energi, reiseliv, mineraler og infrastruktur og transport.

Utlysningen om midler til forskning på russisk politikk for de arktiske områdene løper også fra 2015-2018. Dette programmet åpner for forskning som skal se nærmere på russisk sikkerhetspolitikk i Arktis, og Russlands økonomiske planer og aktivitet i Arktis.

- Regjeringen ønsker at norske forskningsmiljøer fortsatt skal være ledende på kunnskap om nordområdene. God kunnskap om Russland som arktisk aktør, ikke minst i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa, er et viktig bidrag til dette, sier utenriksministeren.

Begge tiltakene utlyses under forskningspogrammet Norruss i regi av Norges Forskningsråd.


Økt oppmerksomhet

Norruss er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Russland og nordområdene/Arktis, der det overordnede målet er å frembringe ny kunnskap på feltet.

Programmet har ifølge UD til hensikt å utvide, styrke og fornye den omfattende forskningen som utføres i Norge på en lang rekke områder knyttet til Russland og nordområdene – i en tid da oppmerksomheten til forskningsmiljøer og myndigheter i stadig flere land rettes mot Arktis.

Støtten gis over UDs tilskuddsordning for nordområdene – Arktis 2030.

Tags