Blar opp for å få såkornfondet til Bodø

KrF-politiker og fylkesråd for næring, Arve Knutsen, sier målet med forprosjektet er å få på plass den private kapitalen som kreves. (Foto: Bjørn Leirvik)
Fylkesrådet i Nordland bevilger en million kroner til et forprosjekt som skal sikre at det nye nordnorske såkornfondet legges til fylkeshovedstaden.Fylkesrådet i Nordland bevilger en million kroner til et forprosjekt som skal sikre at det nye nordnorske såkornfondet legges til fylkeshovedstaden.

For to måneder siden kunngjorde regjeringen at det skal opprettes to nye og landsdekkende såkornfond.

Det ene skal forvaltes fra Bergen, og det andre fra Nord-Norge.

Drakampen om lokaliseringen er for lengst i gang, og høyrepolitikere i Harstad og Finnmark var de som først meldte seg i den debatten.

Raymond Robertsen i Finnmark Høyre mener landets nordligste fylke bør huse fondet fordi «Finnmark ligger i hjertet av nordområdene». Partikollega og ordførerkandidat Helge Eriksen i Harstad mener hans by er det beste valget, ettersom «den ligger midt i Nord-Norge».


Jakt på investorer

Nordlandspolitiker Arve Knutsen (KrF) er av en helt annen oppfatning:

- Fylkesrådet ønsker at det nye fondet for Nord-Norge skal ha sitt kontor i Bodø, sier han.

Bevilgningen på en million kroner er ment å gå til et forprosjekt som skal forberede en søknad til Innovasjon Norge.

-  Målet for forprosjektet er å få reist den private kapitalen som kreves. I tillegg vil det være viktig å få på plass et forvaltningsmiljø for dette fondet, sier Knutsen.

Plassering av fondet har betydning både for hvor og i hvilke bedrifter det investeres i, mener fylkesrådet. Nordlandspolitikerne mener plasseringen også er viktig for utviklingen av kompetansemiljøer knyttet til den type investeringer som såkornfondet er ment å gjøre.


Unge, innovative og internasjonale

Staten skal bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av de to nye fondene, og håpet er at private investorer skal bidra med et tilsvarende beløp - slik at hvert fond blir på minst 300 millioner kroner.

Regjeringens målsetning er at fondet skal investere i unge, innovative bedrifter som har internasjonalt vekstpotensial. Tidligere har det blitt anslått at de to landsdekkende fondene til sammen skal investere i anslagsvis 30 bedrifter.

Ifølge Knutsen skal det rette seg inn mot innovative småbedrifter.

- For å få støtte fra fondet, må bedriftene må være i en utviklingsfase og under fem år gamle. Mens de fleste av Innovasjon Norges såkornfond er rettet inn mot bedrifter innen IKT, olje/gass og marin teknologi, vil dette nye fondet ikke ha noen slike føringer, sier han.

 

- Har tunge miljøer

- I Nordland har vi både tunge nærings-, forskning og utdanning- ,og kapitalmiljøer. Nå blir det opp til forprosjektet å samle og synliggjøre forvaltningsmiljøer, beskrive investeringsstrategier og etablere intensjonsavtaler med potensielle investorer, sier Knutsen.

Det er Kunnskapsparken i Bodø som  er ansvarlig for forprosjektet, som skal gjøres i samarbeid med investeringsselskapene ProNord AS og Helgeland Invest AS.


Lokalisering avgjøres i høst

Før det bestemmes hvor fondet skal forvaltes fra, skal det gjennom en åpen konkurranse velges forvaltere av fondet. Da nyheten kunngjorde nyheten om de to nye fondene i slutten av februar, ble det anslått at det vil ta om lag et år før de er klare til å begynne å investere.

Hvor fondet til slutt lokaliseres, er blant annet opp til Innovasjon Norge. Ifølge fylkesrådet i Nordland vil beslutningen komme i september.

Det var Stortinget som i sin tid, etter initiativ fra private investeringsmiljøer og gründere, besluttet å etablere en såkornordning i Norge. Staten, ved Innovasjon Norge, skal så langt ha bidratt til formålet med rundt 1,8 milliarder kroner, mens private investorer har bidratt med 1,5 milliarder kroner. 

- Det er et klokt og sterkt signal å legge et såkonfond til landsdelen, uttalte konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge til High North News etter at regjeringen hadde sluppet nyheten.


Tags