Billigere å cruise til Grønland

Hurtigruten ‘Fram’ in Greenland. The company wants passengers to start and end their voyages in Nuuk rather than Kangerlussuaq further north. (Screen shot with permission from Hurtigruten).
Flertallet i det Grønlandske landstinget vedtar etter alt å dømme en kraftig reduksjon i avgiften cruiseskip må betale i grønlandske havner. Håp om økt trafikk ligger bak.

Flertallet i det Grønlandske landstinget vedtar etter alt å dømme en kraftig reduksjon i avgiften cruiseskip må betale i grønlandske havner. Håp om økt trafikk ligger bak.

Rent umiddelbart vil reduksjonen som er foreslått, og som behandles for andre gang i dag, innebære et inntektstap på nærmere 8,5 millioner kroner for den grønlandske landskassen.

Fall i passasjertall

Håpet til flertallet er at bortfall av store deler av passasjeravgiften skal snu en negativ trend i cruisetrafikken, og få passasjertallene til å vokse igjen.

Bakgrunnen er at man, tilbake i 2002, endret havneavgiftene for cruiseskip fra tonnasjeavgift til passasjeravgift – på 300,- danske kroner per passasjer på et cruiseskip som anløper grønlandsk havn.

Økning i andre land

Avgiften er senere hevet i flere omganger, sist til 525,- kroner fra 1. januar 2009. I perioden fra 2010 til 2013 ble det registrert et fall i antall cruisepassasjerer til Grønland på 8.504 passasjerer (fra nesten 30.000).

I samme periode hadde andre cruisenasjoner i nord, som Island og Norge, et økende antall cruisepassasjerer. Og med henvisning til dette vil flertallet nå redusere denne passasjeravgiften igjen.

Konkurransedyktig avgift

Regjeringen (Naalakkersuisut) vil gjeninnføre det den kaller en konkurransedyktig tonnasjeavgift, og forventer etter det en økning i antall cruisepassasjerer frem mot 2030 på 20.000.

Landstinget (Inatsisartut) har lovforslaget til andre gangs behandling senere i dag (torsdag), og tredje og endelige behandling blir senere i denne sesjonen, den 28. april.

Vil se på flyavgift

Regjeringsflertallet består av Siumut (11 sepr.), Demokraatit (4) og Atassut (2). Begge opposisjonspartiene, Inuit Ataqatigiit (11) og Paarti Naleraq (3) har signalisert at de stemmer imot forslaget.

IA har bedt om at man undersøker mulighetene for å redusere en del i luftfartsavgiftene i stedet for den sterke nedsettelsen av cruiseavgiften, men blir etter alt å dømme nedstemt både i dag og den 28. april.

 

Nøkkelord