Biden-administrasjonen fornyer godkjenning for flytende naturgassprosjekt i Alaska

Trans-Alaska oil Pipeline
Trans-Alaska oljerørledning i Brooks Range, nord i Alaska. (Foto: US Geological Survey)

Den globale flytende naturgass-boomen fortsetter å gjøre sitt inntog i Arktis. I tillegg til produksjon ved Hammerfest LNG og Russlands Yamal LNG, kan også USA starte produksjon av flytende naturgass i Arktis før tiåret er slutt. En kritisk eksport-lisens for det planlagte LNG-prosjektet i Alaska fikk ny godkjenning i forrige uke. 

Som en del av et pågående globalt dytt mot mer produksjon og eksport av flytende naturgass, har USA fornyet sin godkjenning av det foreslåtte Alaska-anlegget for flytende naturgass.

Prosjektet, som ligger under Alaska Gasline Development Corporation, legger opp til byggingen av en 1300 kilometer lang rørledning fra Alaskas North Slope for å levere naturgass til en fremtidig flytende terminal ved Kenai-halvøya.

Der skal naturgassen bli til flytende naturgass før den eksporteres til kunder, primært i Asia, med egnede tankere. Godkjenningen fra Biden-aministrasjonen gjelder spørsmålet om eksport av flytende naturgass til land som USA ikke har frihandelsavtaler med. Dette gjelder de fleste land i Asia.

High North News Alaska LNG Map
Kart som viser omtrentlig rute av LNG-rørledningen i Alaska fra North Slope til Kenai-halvøya. (Kilde: Journalistens eget arbeid)

For dyrt?

En mulighetsstudie fra 2016 gjennomført av det amerikanske konsulentfirmaet Wood MacKenzie stilte spørsmål ved kostnadsrammen for prosjektet, og kalte det et av de minst konkurransedyktige flytende naturgassprosjektene i verden på det tidspunktet. Analysen resulterte i at tre store energiaktører forlot prosjektet; BP, ConocoPhillips og ExxonMobil.

Nyere og oppdaterte analyser sier at prosjektet nå kan være konkurransedyktig sammenlignet med amerikanske flytende naturgassanlegg i Mexicogulfen, med Alaskas relative nærhet til Asia som største pådrivende faktor.

En betydelig mengde kapital og gjeld vil være nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Ifølge anslag fra 2020 vil prosjektet koste 38.7 milliarder dollar – et tall som mest sannsynlig har steget betydelig som følge av inflasjon, spesielt i material- og byggesektoren. 

Til sammenligning kostet Russlands to flytende naturgassanlegg i Arktis, Yamal LNG og Arctic LNG 2, henholdsvis 27 og 21 milliarder dollar. Begge prosjektene mottok betydelig finansiering fra den russiske regjeringen og statlige kinesiske investeringsfond. 

Kan være for sent ute

Miljøforkjempere klager på at dette er det andre olje- og gassprosjektet som blir kjempet fram av Biden-administrasjonen på like mange måneder. Det ryddet vei for Willow-prosjektet i Alaskas National Petroleum Reserve i mars. Aktivister advarer om at det globale behovet for klimatiltak ikke gir rom for å utvinne ytterligere store mengder hydrokarbonbrensel. 

Jeff Ordower, nordamerikansk direktør for 350.org, en global grasrotorganisasjon som jobber med klimaspørsmål, fremhevet at flytende naturgass er uegnet for overgang til en renere energifremtid, selv om det kan høres ut som et renere alternativ til annen hydrokarbonbrensel. 

– Ikke misforstå: Selv om tilhengere prøver å forvirre oss med å kalle det "naturgass", så er flytende naturgass et fossilt brensel IKKE en løsning. Denne planen er nok en "karbonbombe" som vil få uforholdsmessige konsekvenser for frontlinjen og alaskiske urfolksamfunn og det vil forsterke virkningene av klimaendringer over hele landet og verden, forklarte han.

Økonomer stiller også spørsmål ved om Alaska LNG vil komme i gang tidsnok til å kunne tjene på den nåværende etterspørsel-boomen av flytende naturgass. Innen anlegget har åpnet tidligst i 2030, kan etterspørsel etter det som kalles "brobrensel" til en renere energimiks ha toppet seg.

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Les også:

Nøkkelord