Berggrunden i norr är nu kartlagd

Under drygt tre år har bergrunden kartlagts med ny moderna metoder.

Stora delar av Norrbotten och delar av Västerbotten, vars berggrund tidigare varit helt outforskad, har nu kartlagts av Sveriges Geologiska undersökning, SGU. Under drygt tre år har bergrunden kartlagts med ny moderna metoder, enligt Sveriges Radio.

Den sammanställning som gjorts ska nu göras tillgänglig för den som vill veta mer om hur vår berggrund ser ut och vad den i grova drag består av.

Drygt tre år har kartläggningen av den nordliga delen av vår berggrund tagit och kostat närmare 50 miljoner kronor. Den är en del i regeringens mineralstrategi som beslutades om för tre år sedan.