- Bergen og Oslo bør lære av Tromsø

Norske myndigheter ønsker at en etablering av en samarbeidsenhet legges til Tromsø, nært Arktisk råds sekretariat. (Foto: Wikimedia Commons/Yngve Olsen Sæbbe)
Redaktørforeningen mener mange kan lære av byrådet i Tromsø. De åpner arbeidet sitt for alle, og gjør det politiske arbeidet for åpen scene.

Redaktørforeningen mener mange kan lære av byrådet i Tromsø. De åpner arbeidet sitt for alle, og gjør det politiske arbeidet for åpen scene. 

- Det er bare en ting å si: Look to Tromsø, sier Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen. Og bodøværingen legger til en spøk: - Og det er det ikke ofte jeg sier!

For hun er imponert over åpenheten som byrådet i Tromsø nå legger opp til. Fra de faglige innspillene er klare og overlevert byrådet er de også tilgjengelig for alle andre. De forberedende byrådsmøtene er åpne, politiske innspillsmøter er åpne, og byrådets vedtaksmøte er selvfølgelig åpent det også. Målet er å få en bedre politisk prosess, og å sikre at sakene som behandles er belyst bredest mulig før de går til vedtak. 

- Dette ser veldig bra ut, jeg tror både Bergen og Oslo som har nye byråd på plass bør ta en titt nordover. Jeg skulle nesten tro de hadde hatt Norsk Redaktørforening som rådgivere! 


Går motsatt vei

Spesielt gledelig er det at de i Tromsø går i motsatt retning enn det Stortinget har gjort. Til store protester fra presse-Norge vedtok Stortinget i juni en endring i offentlighetsloven som gjør det mulig å unndra de forberedende notatene inntil vedtaket er gjort. 

Et av argumentene bak var å sikre politikerne "arbeidsro" og mulighet til å bli enige internt før offentligheten vet hvilke saker de jobber med. 

- Vi lagde bråk, men det hjalp ikke. Det de nå gjør i Tromsø er å gå helt motsatt vei, de sier at de ikke vil ha arbeidsro, og gjør det med det mulig å ha en ordentlig god prosess, sier Nybø. Må følge med

Nå håper Reidun Kjelling Nybø at mediene og andre kjenner sin besøkelsestid og bruker den muligheten de får i Tromsø. 

- Det sitter mange mennesker i kommunen med kompetanse om mye som kan være gode innspill. Vi må ikke være redde for uenighet eller kritikk, en åpen debatt om noe er ikke farlig, slår hun fast. 

Nå blir det viktig å følge med om byrådet i fortsettelsen gjør som de har sagt de skal. 

- Det er det som blir testen, men som sagt, det er utrolig gledelig å høre at de gjør dette. 

Ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. (Foto: Norsk Redaktørforening)
Ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. (Foto: Norsk Redaktørforening)
Det nye byrådet i Tromsø har imponert redaktørforeningen med sin åpenhet. F.v. Gunhild Johansen, Jens Ingvald Olsen, Brage Larsen Sollund, Kristin Røymo og Ragni Løkholm Ramberg. (Foto: Tromsø Kommune)
Det nye byrådet i Tromsø har imponert redaktørforeningen med sin åpenhet. F.v. Gunhild Johansen, Jens Ingvald Olsen, Brage Larsen Sollund, Kristin Røymo og Ragni Løkholm Ramberg. (Foto: Tromsø Kommune)

Tags