- Beredskapssenter må til Bodø

F.v: Ivar Kristiansen (regiondirektør i NHO Nordland), Tor S. Andersen (fagsjef i Norsk Industri), Tor Husjord (styreleder i Maritimt Forum Nord) og Ole M. Kolstad (avdelingsleder i Maritimt Forum Nord). (Foto: Hege Eilertsen)

- Det er bare et sted i Norge et beredskapssenter for nordområdene kan ligge, og det er i Bodø, hvor vi har de største og beste forutsetningene.

Det mener Ivar Kristiansen (regiondirektør i NHO Nordland), Tor S. Andersen (fagsjef i Norsk Industri), Tor Husjord og Ole M. Kolstad (henholdsvis styreleder og avdelingssjef i Maritimt Forum Nord).

Det at justis- og beredskapsminister Anders Andundsen (Frp) ennå ikke har tatt stilling til om eller hvor det eventuelt skal bygges et beredskapssenter for nordområdene, bekymrer de tilsynelatende ikke nevneverdig. De er sikre på at et senter kommer - eller må komme - og at fylkeshovedstanden i Nordland er et åpenbart valg.

 

En forutsetning

- En videre vekst forutsetter at et slikt senter kommer på plass. Beredskapen er grunnlaget for verdiskapningen som skal skje i nord, sier styreleder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

Et beredskapssenter for nordområdene er vesentlig mener de, både for den økte aktiviteten som er ventet innen olje og gass, og med økt cruisetrafikk.

- Vi skal huske på at 90 prosent av skipstrafikken i Arktis går i norske farvann, sier avdelingsleder Ole M. Kolstad i Maritimt Forum Nord.

- Av hensyn til resten av landet og resten av maritim næring, så har vi her i Bodø alt som er relevant for et slikt senter, argumenterer Kristiansen.

Han viser til alt fra Hovedredningssentralen i Nord-Norge, til politiutdanningen og relevante fagmiljøer ved Universitetet i Nordland (UiN).

Regiondirektøren i NHO Nordland gjør også et poeng av kunnskapen og nettverket til Maritimt Forum Nord, og at de har støtte fra Norges Rederiforbund.

 

Kunnskapen er i Bodø

- Både Troms og Finnmark støtter at et beredskapssenter for nordområdene legges til Bodø, hevder de når HNN møter de på kaikanten i Bodø.

- Det er ingen strid om hvem det er som skal gjøre løftet. Det har å gjøre med hvor kunnskaper er, sier Kristiansen.

Han og de tre andre er imidlertid klare på at det må jobbes knallhardt framover.

- Saken må løftes opp og frem, og vi må få noen nasjonale, prinsipielle vedtak. Det kan nok bli mange runder å gå. Men det er nå vi må legge grunnlaget, sier Kristiansen.

- Vi er positive til at dagens regjering vil ordne dette i løpet av inneværende periode, sier Ole M. Kolstad, til samtykkende nikk fra de andre.

Det var tidligere denne uken at HNN skrev at Anders Anundsen så langt ikke har tatt stilling til hvor et eventuelt beredskapssenter for nordområdene skal ligge.

 

Sikkerhet viktigere enn lokalisering

Regiondirektør i NHO Finnmark, Marit Helene Pedersen, er ikke uten videre enig med firkløveret som mener et beredskapssenter for nordområdene må legges til Bodø:

- Det som er viktig for oss her oppe er at rekkevidden i Barentshavet blir stor. Her oppe foregår det jo ute i havet. Vi har tre rigger nå som det foregår prøveboring på, og i løpet av året vil det være fem. Jeg vil jo si at i utgangspunktet er vi i Finnmark nærmest. Et annet aspekt er at det nå bygges et stort omlastningsanlegg for russisk olje i Kirkenes, hvor det blir mye trafikk og vil være behov for å styrke beredskapen, også mellom Norge og Russland. Det er mange aspekter som gjør at det blir viktig å samarbeide godt, sier Pedersen.

Hun er mer opptatt av hvordan sikkerheten blir enn lokaliseringen av et eventuelt beredskapssenter for nordområdene.

- Jeg tenker rent driftsmessig og praktisk. Det må jo ligge nærmest mulig der det skjer. Man må gjerne drøfte prinsipper, men jeg er opptatt av at næringslivet i Barentshavet i dag og framover får de nødvendige rednings- og beredskapstjenester der det faktisk foregår, sier hun.

Tags