Beredskapsministeren: Vi kan ikke være overalt

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen og statsråden for samfunnssikkerhet, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) er sterkt uenige om kapasiteten på beredskapen for søk og redning i nord. (Montasje av skjermdump fra Stortinget).
Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen og statsråden for samfunnssikkerhet, Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) er sterkt uenige om kapasiteten på beredskapen for søk og redning i nord. (Montasje av skjermdump fra Stortinget).

- Fellesskapet kan ikke være til stede overalt. Til syvende og sist er sikkerheten til sjøs skipperens ansvar. Det sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Den nye ministeren for samfunnsberedskap, Fremskrittspartiets Tybring-Gjedde, debuterte i Stortinget tirsdag, i en debatt om søk og redningskapasitet i nordområdene.

Northguiders forlis som bakteppe

Havariet av tråleren Northguider i Hinlopenstredet nord på Svalbard i julehelgen var sentral da Stortinget diskuterte beredskapen i nord, og flere av talerne var da også inne på at det alltid påligger kapteinen et helt klart ansvar for å vurdere egen sikkerhet.

Det var Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen som reiste debatten i en interpellasjon, der han blant annet etterlyste regjeringens ambisjoner for å styrke beredskapen for søk og redning i arktiske strøk.

Sivertsen viste til to rapporter fra Sarinor-prosjektet, som en samlet ekspertise innenfor søk- og redningstjeneste står bak.

Beredskapen for dårlig

- Hovedfunnet i Sarinor 1 er at nivået på dagens beredskap i nordområdene ikke reflekterer dagens og fremtidens aktivtetsnivå, og ligger under myndighetenes ambisjoner, sa Sivertsen, og spurte blant annet om hvilke tiltak i rapportene regjeringen ikke vil følge opp.

Nybakts statsråd for samfunnssikkerhet, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, var nøye med å berømme aktørene som gjennomførte redningsaksjonen på Svalbard i jula.

Men hun understreket også  at alle har et eget ansvar for risikovurderinger, herunder også vurdering av egen beredskap.

Northguier skal nå være sikret mot "worst case scenario", ifølge Kystverket. (Foto: Kystverket/Lufttransport).
Forliset av tråleren Northguider lå som bakteppe for interpellasjonsdebatten i Stortinget tirsdag. Mange av representantene pekte på at ren flaks er en av grunnene til at det gikk bra med redningsoperasjonen, og alle 14 ombord ble reddet ut. (Foto: Kystverket/Lufttransport).

Kan ikke være overalt

- Fellesskapet kan ikke, til enhver tid, være til stede overalt, sa statsråden, som likevel mente at beredskapen i nord er betydelig styrket de senere årene. Hun nevnte blant annet at sysselmannens kontor er styrket med to Superpuma helikoptre, og at seilingstiden for sysselmannens fartøy Polarsyssel har fått utvidet seilingstid fra seks til ni måneder i året.

- Regjeringen vurdere fortløpende behovet for redningskapasitet i nord, og aksjonen etter Northguiders forlis viser at det fungerer, sa Tybring-Gjedde.

Statsråden unngikk imidlertid å svare på konkrete spørsmål om hvorvidt regjeringen vil gi nettopp Polarsyssel mulighet til å være stasjonert i Longyearbyen året rundt. Da Northguider gikk på grunn lå sysselmannsskipet i vinteropplag i Ålesund.

Mest flaks at det gikk bra

Flere av talerne i Stortinget advarte imidlertid statsråden mot å tolke det gledelige i at alle fra Northguider faktisk ble reddet, som et uttrykk for at beredskapen er god nok.

Både Sivertsen, hans partifelle fra Trøndelag, Jorodd Asphjell, Senterpartiets Geir Adelsten Iversen (Finnmark) og Troms SVs Torgeir Knag Fylkesnes understreket at flaks var en stor del av bakgrunnen for den vellykkete redningsaksjonen i Hinlopendstredet.

Regjeringen mangler ambisjoner

Eirik Sivertsen konkluderte med at han og statsråden er enige om beskrivelsen av situasjonen og av utfordringene økt aktivitet i nordområdene gir, men at de er uenig når det gjelder hva som må gjøres.

- Regjeringen mangle nødvendige ambisjoner for å styrke beredskapen i nord, sa Sivertsen, og fortsatte:

- Det er fint at det vurderes løpende i regjeringen, men det hadde vært bra om man også konkluderte av og til. Jeg vil gjerne vite om regjeringen vurderer de tiltakene Sarinor har anbefalt – og som et samlet maritimt miljø står bak, sa Eirik Sivertsen.

Forebygging er viktigst

Ministeren med ansvar for beredskap gjentok sin enighet om at god beredskap er viktig, og pekte på at forebygging er den aller beste formen for beredskap. Hun pekte på bedre utstyr, på bedre opplæring og også på internasjonale avtaler som f.eks. Polarkodene, som viktige bidrag.

- I siste instans er det likevel skipperen om bord som har ansvaret for skipets sikkerhet. Når det gjelder Polarsyssel så vil jeg også understreke at selv om skipet hadde ligget til kai i Longyearbyen, så ville det hatt en seilingstid på 20 timer for å komme havaristen til unnsetning, sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 

Nøkkelord