Ber om konsekvensutredning

Ordførere samlet i Harstad 6. februar ber om at det i neste stortingsperiode gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet ved Lofoten, Vesterålen og Lofoten:

Felles innsats for næringsutvikling og bosetting i nord

 Ordførere fra kommuner i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør Troms og Midt Troms har på ordførerkonferansen i Harstad 6. februar 2014 vedtatt følgende uttalelse om mulighetene for en fremtidig petroleumsvirksomhet i disse områdene i Nord Norge:

Ordførerne er opptatt av å bruke tida i inneværende stortingsperiode for å legge grunnlaget for at en konsekvensutredning kan bli gjennomført i neste stortingsperiode. Dette er av stor nasjonal interesse. Ordførerne mener at staten, fylkene og kommunene i denne tiden må samarbeide tett om å bygge opp en langt bedre beredskap langs kysten, gode og desentraliserte utdanningstilbud og viktig infrastruktur.  Dette er tiltak som alle vet at vi trenger allerede i dag og som vil være grunnleggende viktig å ha med når en konsekvensutredning skal utarbeides.

Ordførerne er opptatt av at det også i disse regionene skal sees på alle muligheter som kan skape økt virksomhet og bosetting. En konsekvensutredning vil bringe på det rene om og evt. hvor i disse områdene det kan ligge til rette for en fremtidig petroleumsaktivitet. En konsekvensutredning vil også belyse de miljømessige forhold og hvordan sameksistensen med andre betydningsfulle næringer i området, som for eksempel fiskeri, havbruk og reiseliv kan bli ivaretatt på best mulig måte. 

Ordførerne innser at dette er et meget langsiktig arbeid og at det i inneværende stortingsperiode derfor må gjennomføres tiltak og utbygginger som regionene uansett må ha på plass dersom vi skal kunne henge med i utviklingen. Det er også nødvendig med en snarlig forbedring av beredskapen langs kysten bl.a. ved etablering av beredskaps- og miljøbase. Ordførerne ser fram til et godt samarbeid med Regjering og Storting om disse viktige spørsmålene i tida som kommer.

Ordførere i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms og Midt-Troms: Marianne Bremnes, Harstad; Dag Sigurd Brustind, Ibestad; Geir-Inge Sivertsen, Lenvik; Grete Ellingsen, Sortland; Torbjørn Larsen, Kvæfjord; Sigrun Prestbakmo, Salangen; Bjørnar Pettersen, Tjeldsund; Erling Bratsberg, Lavangen; Tore Nysæter, Narvik; Randi Lillegård, Dyrøy ; Anne-Rita Nicklasson, Ballange; Ragnar Svendsen, Tranøy; Einar Aune, Skånland; Guttorm Nergård , Berg; Jonny Finstad, Vestvågøy

Tags