Ber fylkene bestemme seg om sammenslåing før 1. desember

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil at fylkene skal bestemme seg for om sammenslåing eller ikke før 1. desember. (Foto: Arne O. Holm)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber alle fylkeskommunene om å ta stilling til sammenslåing med andre fylker innen 1. desember.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber alle fylkeskommunene om å ta stilling til sammenslåing med andre fylker innen 1. desember. 

I dag kom Stortingsmelding 22, Nye folkevalgte regioner -rolle, struktur og oppgaver. Regjeringens mål er å gjennomføre kommune- og regionreformen samtidig, slik at de to nye folkevalgte regionene kan tre i kraft fra 1. januar 2020. 

Allerede sommeren 2015 ble fylkeskommunene invitert til å begynne å snakke om ulike alternativer for sammenslåing, for å vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med et nabofylke eller flere. 

Nå ber altså departementet om at fylkeskommunene må ha fattet vedtak om dette innen 1. desember. Det vil i samarbeid med KS legges til rett for dialog mellom aktuelle fylkeskommuner slik at ulike varianter kan drøftes før fylkeskommunene skal fatte sine vedtak. 

Bakgrunnen for at datoen er satt til 1. desember er at man våren 2017 ønsker å legge fram en samlet proposisjon som tar for seg de nye oppgavene og ansvaret til de nye regionene samtidig som et forslag til ny regionstruktur legges fram.
Tags