Bellona advarer Kongressen om radioaktiv forurensning i nord

Fra orienteringen på Capitol Hill tirsdag. F.v: Nils Bøhmer (Bellona) og Paul Massaro (Helsinki-kommisjonen. (Photo: U.S. Helsinki Commission)
Helsinki-kommisjonen holdt denne uken en orientering for Kongressen på Capitol Hill, der temaet var faren for radioaktive utslipp i Arktis. Bellonas Nils Bøhmer var en av innlederne, og han pekte på hvor viktig det vil være at Russland og Vesten samarbeider for å unngå fremtidige katastrofer i nord.


Helsinki-kommisjonen holdt denne uken en orientering for Kongressen på Capitol Hill, der temaet var faren for radioaktive utslipp i Arktis. Bellonas Nils Bøhmer var en av innlederne, og han pekte på hvor viktig det vil være at Russland og Vesten samarbeider for å unngå fremtidige katastrofer i nord.

- Jeg håper at den innkommende administrasjonen i USA vil samarbeide med Russland på dette viktige området, sa Bøhmer til High North News, etter en orientering for kongressrepresentanter og stab der han pekte på en rekke potensielle atomutfordringer i nord.


Kan få katastrofale konsekvenser

Både Bøhmer og andre trakk fram Russlands styrkede fokus på nordområdene, Russlands store antall atomdrevne ubåter og isbrytere, radioaktivt avfall deponert i utrygge lagringsfasiliteter og russisk mangel på finansiering for opprydding som grunner til å følge nøye med i nord. Framtidig olje- og gassutvinning vil øke trafikken i nordområdene, og en ulykke som involverer atomdrevne fartøyer kan få katastrofale konsekvenser. Det samme gjelder mulige lekkasjer fra lagret materiale, som for eksempel reaktorkjernene som ligger ved Andrejevbukta og radioaktivt materiale som er lagret ved Novaja Zemlja. Bøhmer pekte på at manglende informasjon om hvilken forfatning deponiene er i øker faren for uhell ved uttransportering.

Oppfordrer til tettere samarbeid

Danske Jon Rahbek-Clemmensen fra Syddansk Universitet, nå på tankesmien CSIS i Washington, oppfordret til tettere samarbeid med Russland for å få ryddet opp. Russland er fremdeles avhengig av vestlig teknologi og økonomisk støtte, og et revitalisert samarbeid som det man hadde i AMEC (Arctic Military Environmental Co-operation) fram til for et tiår siden ville være et viktig bidrag til å redusere faren for atomhell i nordområdene. AMEC var et samarbeidsprogram mellom Norge, USA, Russland og UK, ledet av landenes forsvarsdepartementer og opprettet for å bistå Russland med opprydding av atomavfall fra militær virksomhet. Dersom Donald Trump holder sine lovnader om å bedre USAs forhold til Kreml, kan miljøsamarbeidet i nord vinne på det.

Også faren for radioaktive lekkasjer fra USAs tidligere base på Grønland, Camp Century, ble tatt opp. Camp Century var en atomdrevet forskningsstasjon opprettet under den kalde krigen. Når isen i Arktis nå smelter, øker faren for lekkasjer av de giftstoffene som ble igjen.

Les også: Unearthing the Arctic’s Toxic Past: Camp Century and Cold War Secrets 


Usikre på Trump

USAs Arktis-ambassadør Julia Gourley viste i sitt innlegg til det arbeid Arktisk Råd har gjort for å kartlegge radioaktive trusler i nordområdene. Foreløpig har man funnet at risikoen er lav, men også hun understreket faren for at økt aktivitet i nord kan øke faren for radioaktiv forurensning.

Det er foreløpig lite informasjon om hva Donald Trump og hans team tenker om Arktis, bortsett fra Trumps uttalte ønske om å forbedre forholdet til Russland. Han vil møte sterk motstand fra deler av Kongressen dersom han oppfattes å myke opp kritikken etter Krim-annekteringen. Ikke minst har senator og formann i forsvarskomiteen John McCain advart kraftig denne uken og sagt at en opptining av forholdet til Putin vil være «uakseptabelt».

Rahbek-Clemmensen var imidlertid klar på at gode løsninger i nord forutsetter samarbeid mellom USA og Russland.

- For å få ryddet opp i utfordringene rundt atomavfall, er vi avhengige av bedre relasjoner mellom Washington og Moskva. Og gjerne en gjenoppliving av AMEC og Norges rolle som mellommann, sa han.


Les også:

Lover å se nærmere på baseavfall på Grønland

Nøkkelord