Bekrefter flere bud på restene etter Northland

Northland tok ut jernmalm i Kaunisvaara i Nord-Sverige, på grensen mot Finland. Om det blir fortsatt drift i gruva kommer an på hvem som kjøper. (Kart: Google)
Det er flere interessenter som har lagt inn bud på konkursboet etter Northland Resources, men en avgjørelse kan drøye en hel måned.
Det er flere interessenter som har lagt inn bud på konkursboet etter Northland Resources, men en avgjørelse kan drøye en hel måned. 

Det forteller Ulrica Lundgren, jurist ved Tilsynsmyndigheten for konkurser til NSD

I går ble det klart at den finske delen av Northland er solgt til et nytt selskap som heter Hannukainen Mining Oy, blant annet eid av finske Tapojärvi Oy.

- Det finnes et antall bud i begge retninger. Hvor mange kan jeg ikke si av hensyn til taushetsplikt. Det er både gitt bud på fortsatt gruvedrift, og bud fra interessenter som vil splitte virksomheten, sier Lundgren til NSD. 

Lundgren sier videre at det er ventet en avklaring på salget i starten av mai, men at det kan dra ut ytterligere. Konkursboet holder virksomheten i Kaunisvaara i gang på et minimum, og dette koster penger. Lundgren vet ikke hvor lenge boet har midler til å holde på slik, men det er snakk om måneder. 

Lundgren er løpende i kontakt med bostyreren Hans Andersson, som har redegjort for de alternativene som ligger på bordet, og bostyret vil rådføre seg med både tilsynsmyndigheten og kreditorene før en avgjørelse blir tatt. 

Den største gjeldsposten er det obligasjonseierne som står for, Northland skylder dem samlet omkring 8 milliarder svenske kroner, av en total gjeld på 14 milliarder svenske kroner. Hvem som eier obligasjonene er ikke kjent. 

Bostyrer Hans Andersson har tidligere uttalt til High North News at målet har vært å selge virksomheten samlet, og til noen som vil drive videre i Pajala. 


Tags