Beholder gods på hurtigbåt

Nordland fylkeskommune oppretholder godstransporten med NEX og hurtigbåten til Træna. (Foto: Linda Storholm)
Det blir ikke kutt i transport av gods med Nordlandsekspressene (NEX) og hurtigbåten til Træna fra nyttår.
Det blir ikke kutt i transport av gods med Nordlandsekspressene (NEX) og hurtigbåten til Træna fra nyttår.

Hurtigbåtene til Helnessund og Dønna-pendelen fortsetter også over nyttår. Men her vil fylkesrådet gå i en prosess med berørte kommuner, pendlere og næringsliv for å finne varige løsninger.

Les mer om bakgrunnen til saken her.

Fylkesrådet foreslår en justering av sitt forslag til budsjett for 2015 etter løfte om 13 ekstra millioner kroner i tilskudd fra staten. Fem millioner kroner av dette går til å beholde gods på hurtigbåtene, mens åtte millioner kroner skal brukes til å jobbe fram løsninger for pendlere på Helgeland og Steigen.

Dette foreslår fylkesrådet i sin justering til budsjett for 2015. Endelig budsjett vedtas av fylkestinget i neste uke.

-Dette er det vi får til med de 13 ekstra millionene i inntekt neste år, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll(Ap).

Han understreker at han har forståelse for reaksjonene som har kommet fra befolkning og næringsliv i berørte områder.

-Fylkesrådet har pekt på at kuttene i overføringer til Nordland særlig vil ramme samferdsel. Derfor prioriterer vi nå å legge de ekstra midlene vi får til avhjelpende tiltak. Nå får vi rom til en prosess med kommuner og næringsliv for å finne varige løsninger, sier Norvoll.

Fylkesrådet er forberedt på at løsningene for godstransporten på kysten må gjennomgås i forbindelse med at nye anbud kommer.


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: