Befester sin rolle som hovedstad for romforskning

Det norske romfysikkmiljøet møttes i Tromsø fredag 30. oktober for å konkretisere planene om nytt internasjonalt anlegg for romforskning, EISCAT_3D (E3D), i Skibotn.

Det norske romfysikkmiljøet møttes i Tromsø fredag 30. oktober for å konkretisere planene om nytt internasjonalt anlegg for romforskning, EISCAT_3D (E3D), i Skibotn.

I juni bevilget Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet 288 millioner kroner til byggingen av det nye radaranlegget som kan gjøre tredimensjonale målinger av nordlys og romvær, melder UiTs nettsider.

Ett av målene er også å avdekke eventuelle klimaendringer i de øvre lagene i atmosfæren. E3D er utpekt til særlig viktig infrastruktur i det europeiske veikartet de neste 20-30 år. Forskningsrådet anser E3D prosjektet som avgjørende for et videre langsiktig engasjement for utforskning av den øvre atmosfæren og at det er en av få større infrastrukturer der Norge kan og bør ta et internasjonalt forskningsansvar.
Les mer hos UiT Norges arktiske universitet