Bedriftene i Nordland mangler kompetent arbeidskraft

Søkere med rett kompetanse er etterspurt i helse- og sosialsektoren i Nordland. (Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN)
Ny undersøkelse viser at bedrifter i Nordland kunne ansatt 1775 flere hvis søkerne hadde riktig kompetanse.

Ny undersøkelse viser at bedrifter i Nordland kunne ansatt 1775 flere hvis søkerne hadde riktig kompetanse. 

Det er spesielt innen helse- og sosialsektoren at faglærte søkere etterspørres, men også innen bygg og anlegg, eiendomsdrift og varehandel trengs det flere faglærte hender, viser NAVs bedriftsundersøkelse 2015. 

- I april 2015 har vi registrert mer enn 3300 helt arbeidsledige i Nordland, men virksomhetene finner ikke den arbeidskraften de har behov for. For mange av de ledige oppfyller ikke kravene arbeidsgiverne har behov for, sier fylkesdirektør i NAV Nordland Kjell Hugvik. 

Rekrutteringsproblemer

12 prosent av de spurte bedriftene sier de har rekrutteringsproblemer, og innen mange yrker er behovet for kvalifisert arbeidskraft nærmest konstant. Det er utfordrende både å rekruttere og beholde arbeidskraft med relevant utdanning.  

Kjell Hugvik forteller at det er rekrutteringsproblemer i 32 av omlag 240 yrker som det lyses ut stillinger i. 

- Vi ser at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en stor andel yrker med høgskole- eller universitetsutdanning, praktiske håndverksyrker med fagutdanning, og yrker i industrien som krever fagbrev, sier Hugvik. Han mener det helt klart er en fordel å tenke på utdanning dersom man er arbeidssøker i dag. 


Inkluderende arbeidsliv

I Nordland er det samlet om lag 30.000 personer i alderen 16 til 67 år som står helt eller delvis utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

- Både av hensyn til den enkelte og behovet for arbeidskraft er det helt avgjørende at vi fremover klarer å få til et mer inkluderende arbeidsliv, slik at flere av disse kan komme i arbeid og aktivitet, sier Hugvik.


 
De mest etterspurte yrkene i Nordland er:

Yrker med universitets- eller høgskoleutdanning: Sykepleiere, leger, psykologer, ingeniører (elektro, bygg og anlegg), førskole- og grunnskolelærere. 

Praktiske håndverksyrker med fagutdanning: Helse- og omsorgsarbeidere, tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere, kokker. 

Praktiske yrker i industrien med fagbrev: Sveisere, bilmekanikere, automatikere, overflatebehandlere, betongarbeidere mv. 

   

 

 

 

Fylkesdirektør i NAV Nordland, Kjell Hugvik.
Fylkesdirektør i NAV Nordland, Kjell Hugvik.

Tags