Bedre vann i Bottenviken

Vannmiljøet i Bottenviken er blitt bedre, men problemene med miljøgifter gfjenstår å løse. Det fremkommer av en rapport fra det svenske Havsmiljöinstitutet, melder Sveriges Radio, som skriver:

Henrik Larsson, på länsstyrelsens miljöanalysenhet, ser en del positiva tecken i rapporten Havet 2013/2014.

– Framför allt är övergödning ett litet problem här jämfört med längre söderut i Sverige. Östersjön har stora problem, medan vi här uppe är förskonade. Sedan man börjat uppmärksamma utsläppens negativa påverkan på vattenmiljön under 1970-talet, har mycket förbättrats i svenska sjöar och hav.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: