Barentssekretariatet har støtte i regjeringen, men midler må vente

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forteller at Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget. (Foto: Christine Karijord)
Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget, og regjeringen gir betydelige økonomiske bevilgninger til samarbeid med Russland i nord.  - Bevilgningene til Barentssekretariatet er hverken stanset eller redusert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.


Barentssekretariatet har bred støtte i Stortinget, og regjeringen gir betydelige økonomiske bevilgninger til samarbeid med Russland i nord.  - Bevilgningene til Barentssekretariatet er hverken stanset eller redusert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ved inngangen til 2018 hadde Barentssekretariatet ikke utbetalt en stor andel av sine tilskuddsmidler. Derfor ble avtalen i fjor høst forlenget til og med juni 2018 slik at alle utbetalingene kan gjennomføres og prosjektene avsluttes.

Nye tilskuddsmidler vil være på plass så snart Barentssekretariatet har fullført gjeldende avtale. I påvente av dette samarbeider Utenriksdepartementet med Barentssekretariatet om å legge til rette for en best mulig overgang mellom gammel og ny ordning. Den nye ordningen innebærer at tilskuddsmidlene og Barentssekretariatets driftsmidler fra i år bevilges i separate avtaler, sier Søreide.

Ny treårig avtale (2018-2020) om driften av sekretariatet er allerede signert, mens avtale om nye tilskuddsmidler vil avløse gjeldende avtale senest fra 1. juli 2018.

God partner

I overgangsperioden nå i vinter vil Barentssekretariatet ha begrensede muligheter til å behandle nye søknader. Driften av sekretariatet er imidlertid allerede sikret, og over tid vil tilskuddsmidlene til Barentssekretariatet opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere år.

- Gjeldende avtale som omfatter både drift og tilskudd er på 142,9 millioner kroner, sier Søreide.

Søreide mener Barentssekretariatet er en god samarbeidspartner for Utenriksdepartementet.

- Og de vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grensenære samarbeidet med Russland, sier hun. 

Barentssekretariatet og daglig leder Lars Georg Fordal venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. (Foto: Barentssekretariatet)
Barentssekretariatet og daglig leder Lars Georg Fordal venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. (Foto: Barentssekretariatet)

Venter på friske midler

Barentssekretariatet venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. I mellomtiden kan framtidige prosjektsøkere søke midler som normalt. 

Barentssekretariatet skal gå over fra en treårig tilskuddsavtale til årlige oppdragsbrev med bevilgninger fra UD. I overgangen mellom ny og gammel avtalepraksis må pågående prosjekter avsluttes og innrapporteres. I denne perioden vil søknadsprosessene hos Barentssekretariatet gå som vanlig, men i første halvår vil det bli noe lavere prosjektaktivitet enn tidligere. Barentssekretariatet og UD samarbeider om å legge til rette for en god overgang til den nye ordningen som senest vil være på plass 1. juli 2018, heter det på Barentssekretariatets hjemmesider.

- Det har alltid vært enkelt å søke Barentssekretariatet om støtte, og det skal det fortsatt være. Vi beklager at det i en overgangsfase kan bli færre prosjekter som får støtte fra oss, men for de aller fleste vil aktiviteten gå som normalt. Vårt hovedbudskap til våre søkere er: søk som før, sier daglig leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal i en pressemelding. 

I og med at ny avtale for 2018 ikke er på plass før 1.juli, vil det dessverre ikke være mulig å utbetale hverken forskudd eller sluttoppgjør før etter denne dato.

Nye søknader vil bli behandlet fortløpende av Barentssekretariatets saksbehandlere. 

 

Tags