Barentssekretariatet får nye oppgaver og flyttes fra Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt

– Styrking av samarbeidet med Finland og Sverige i nord er bra og viktig. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde og Utenriksdepartementet styrker nå vårt arbeid med nordområdepolitikkens internasjonale dimensjon, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). (Foto: Hilde Bye / High North News).

Ansvaret for det norske Barentssekretariatet overføres fra Utenriksdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Hovedtyngden i arbeidet hos Barentssekretariatet vil rette seg mot regionalt, grensekryssende samarbeid med Sverige og Finland i nord, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. 

– Mulighetene for grensekryssende samarbeid er nå kraftig redusert grunnet krigen Russland fører mot Ukraina og den totalitære utviklingen i landet. Men vi ser at det norske Barentssekretariatet fremdeles har en viktig rolle å spille i Barentsregionen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

I meldinga kommer det fram at ansvaret for det norske Barentssekretariatet i Kirkenes skal overføres fra Utenriksdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet fra 2024. Det norske Barentssekretariatet skal fremdeles spille en viktig rolle i nordområdepolitikken, presiseres det videre. 

Fokus på Sverige og Finland 

– Det norske Barentssekretariatet skal fremdeles støtte folk-til-folk-prosjekt med det russiske sivilsamfunnet i den grad samarbeidet finner sted. Hovedtyngden i arbeidet hos Barentssekretariatet vil rette seg mot regionalt, grensekryssende samarbeid med Sverige og Finland i nord, understreker Huitfeldt.

– Styrking av samarbeidet med Finland og Sverige i nord er bra og viktig. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde og Utenriksdepartementet styrker nå vårt arbeid med nordområdepolitikkens internasjonale dimensjon, legger hun til. 

Det norske Barentssekretariatet har over mange år har gjort et stort og viktig arbeid for folk-til folk-samarbeid og grensekryssende kontakt med Russland, står det i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet. (Foto: Linda Storholm).

– Jeg er opptatt av at det norske Barentssekretariatet skal fungere godt framover. Det kan spille en viktig rolle i et tettere regionalt samarbeid med Sverige og Finland i nord, i urfolkssamarbeidet og i samfunnsutviklinga i Nord-Norge, legger kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til. 

I pressemeldingen understrekes det at Norges lederskap i Arktisk råd er regjeringens viktigste utenrikspolitiske nordområdesatsing de neste to årene. 

Norge overtok lederskaper i Arktisk råd 11. mai i år. De fire hovedprioriteringene for lederskapet er hav, klima, miljø, bærekraftig utvikling, og folk i nord. I tillegg vil Norge gi særskilt oppmerksomhet til arktisk ungdom og urfolk i Arktis.

Les også

Nøkkelord