Barentshavet stadig viktigere for Lundin Petroleum

Det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum tror det i løpet av de fem neste årene vil være potensiale for å oppdage nye, store oljeressurser i Barentshavet.

- Vi er veldig spent på framdriften i Barentshavet, som vi ser på som en fremvoksende oljeprovins de nærmeste årene, sier Ashley Heppenstall, som er konsernsjef og direktør i selskapet.

Det er i forbindelse med fremleggingen av årsresultatet for 2013 at Heppenstall gir uttrykk for at han anser leteprogrammet i Barentshavet for å være et av de mest lovende.

- Våre fire utviklingsprosjekter I Norge har god framdrift og vi er fortsatt overbevisst om at vi vil oppnå betydelig vekst både i produksjon, kontantstrøm og lønnsomhet over de neste fem årene. Vi anslår at gjennomsnittsproduksjonen vil ligge på cirka 50.000 fat med olje hver dag i 2015, og at det vil øke til 75.000 fat mot slutten av 2015 når Edvard Grieg-feltet kommer i produksjon, sier han.

Lundin Petroleum er et uavhengig internasjonalt svensk selskap som ble grunnlagt i 2001. Selskapets kjerneoperasjoner foregår i Norge og Sørøst-Asia. Resultatmessig gikk selskapet på en smell i fjerde kvartal, da resultatet ble negativt påvirket av enkelte letekostnader i Nordsjøen.

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: