Avviser politisk spill

Tomas Norvoll avviser at fylkesrådet driver politisk spill. (Foto: Arne F. Finne)
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) avviser på det sterkeste at de bedriver politisk spill i sitt budsjettforslag. - Hvis vi ønsket å slå politisk mynt på den sittende regjeringen ville vi gått mye hardere til verks, sier Norvoll.
Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) avviser på det sterkeste at de bedriver politisk spill i sitt budsjettforslag.
- Hvis vi ønsket å slå politisk mynt på den sittende regjeringen ville vi gått mye hardere til verks, sier Norvoll. 

Venstres gruppeleder i Nordland, May Valle, kaller det tidenes politiske spill når Fylkesrådet i Nordland nå foreslår endringer i samferdsel og utdanning.
"- For Arbeiderpartiet vil det være bekvemt å legge skylden på regjeringen for de tiltakene de gjør. At de nå skal ta alt kan være fordi fylkesrådet nå har et stort flertall bak seg, med begge de største partiene og Krf, sier Valle."  

Men denne beskrivelsen kjenner ikke fylkesrådsleder Tomas Norvoll seg igjen i: 

- Jeg vil avvise på det sterkeste at forslaget til budsjett er en del av et politisk spill. Vi har ansvar for å lage budsjettet innenfor de rammene vi har. Arbeiderpartiet vil alltid være opptatt av at de pengene fylkeskommunen rår over skal gi best mulige tjenester til folk i Nordland. Vi må ha så effektive og gode ferge-, båt- og bussruter som mulig, og samtidig må vi tilby en videregående opplæring som treffer det behovet arbeids- og næringslivet har, og som er attraktiv for ungdommene i fylket, sier Norvoll.  

Skylder på regjeringen

May Valle spekulerer i at Arbeiderpartiet i Nordland bruker sjansen til å gjennomføre kutt de selv foreslo i 2008 men ikke fikk gjennom. Nå kan de få det gjennom, samtidig som de skylder på den sittende regjeringen. 

Tomas Norvoll er ikke enig i beskrivelsen. 

- Hvis vi ønsket å slå politisk mynt på den sittende regjeringen ville vi ha gått mye hardere til verks, sier han. 
Han mener det tydelig går fram av økonomiplanen at fylket skyver en rekke beslutninger fram i tid, og viser til nedleggelse av anløpssteder for båt, reduksjon i fergeruter, færre linjer på videregående skoler, og kutt i viktige kulturinstitusjoner. 

- Disse tiltakene jobber vi videre med, og vi håper å unngå dem, avslutter Norvoll. 


Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: