Avlyser all cruisevirksomhet

MS «Roald Amundsen»
Cruisesesongen i Antarktis ble avlyst i august. Her fra et cruise med MS «Roald Amundsen» i Antarktis. (Foto: Hurtigruten)
Hurtigruten bestemte i begynnelsen av august at alle ekspedisjonscruise-seilinger innstilles inntil videre, og MS Roald Amundsen ble lagt til kai i Tromsø.

Hurtigruten bestemte i begynnelsen av august  at alle ekspedisjonscruise-seilinger innstilles inntil videre, og MS Roald Amundsen ble lagt til kai i Tromsø.

Alle de 158 besetningsmedlemmene på skipet ble testet for koronasmitte. 41 testet positivt for covid-19, mens 117 testet negativt.

Flere avvik og svikt

Sjøfartsdirektoratets tilleggsrevisjon av Hurtigruten Cruise AS ble lagt fram i begynnelsen av september. Revisjosjonen etter Covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen i juli har avdekket syv avvik og “svikt på flere viktige områder i sikkerhetspolitikken og ISM-kodens krav”.

Hurtigruten melder i en pressemelding at de er i gang med forbedringsarbeidet, og skal lukke alle avvik i god tid før direktoratets frist på tre måneder.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. (Foto: Ørjan Bertelsen).
Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. (Foto: Ørjan Bertelsen).
Daniel Skjeldam er konserndirektør i Hurtigruten.

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet, og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskningen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Kommer med anbefalinger

Under tilleggsrevisjonen gikk Sjøfartsdirektoratet gjennom sikkerhetsstyringssystemene til Hurtigrutens driftsselskap Hurtigruten Cruise AS. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen i slutten av juli, og Hurtigrutens håndtering av dette.

Torsdag ble den endelige granskningsrapporten for koronasituasjonen ombord MS Roald Amundsen presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, som har ledet granskningsarbeidet på vegne av Wiersholm og DNV GL.

Granskningen avdekket alvorlige svikt i håndteringen av smitteutbruddet.

Du kan lese rapporten her.

Representanter for styret og konsernledelsen i Hurtigruten Group var til stede under pressekonferansen torsdag, hvor styre leder i Hurtigruten, Trygve Hegner, ga sin fulle tillit og støtte til konserndirektør Daniel Skjeldam.

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: