Avklarer ny grensestasjon før sommeren

Ny grensestasjon på Storskog er ett av temaene på regjeringskonferansen i juni. 

Hele seks departement er involvert når beslutningsgrunnlaget utarbeides, og endelig beslutning skal altså regjeringen ta i sin siste konferanse før ferien skriver Finnmarken

Å bygge ny grensestasjon på Storskog er estimert å koste mellom 700 og 750 millioner kroner. Om prislappen havner over 750 millioner kroner skal det etter regelverket gjennomføres en konseptvalgsutredning og kvalitetssikring av denne, såkalte KVU og KS1. 

 

 

Les også: Sprengt kapasitet på Storskog kan føre til økt kriminalitet

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: