Avinor med egen nordområdesatsing

Fjernstyrte tårn, interkontinentale ruter og store investeringsplaner var på dagsorden da hovedfunnene i Avinors nordområdestrategi fram mot 2040 ble presentert i Bodø i mandag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og flere lokalpolitiske representanter så strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander, tegne et tydelig bilde av en landsdel og et område i sterk utvikling, der Avinor ønsker å være en drivkraft i årene framover.

-Veksten innenfor olje, gass og reiseliv vil gi en økning i flytrafikken. Det forventes også en befolkningsvekst på 10 prosent – der hoveddelen av veksten kommer i byer og sentrale strøk i landsdelen, sa Sjølanderr.

Les mer hos Avinor

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: