A-avgiften koster SNN 40 millioner

Den nye og høyere arbeidsgiveravgiften koster Sparebanken Nord-Norge 40 millioner kroner. Banken utelukker ikke å stenge kontorer, skriver Nordlys.

Konsernsjef Jan-Frode Jansen i Sparebanken Nord-Norge sier til avisen at ekstrakostnaden på 40 millioner kroner må spares inn andre steder i organisasjonen.

-Kostnader i banken er i stor grad knyttet til årsverk og til kontorer.

Selv om konsernsjefen sier at de ikke har konkrete planer om nedleggelser, vil ah ikke utelukke at det kan bli aktuelt å legge ned enkelte kontorer.

-Vi er nødt til å se på dette, uten å skade det som er sjela vår – tilstedeværelse, sier Janson.

Tags