Avblåser rekekrisen

Rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen er ikke truet, slik WWF hevder. Det mener forskere ved Havforskningsinstituttet.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skriver forskerne at dagens rekefiske er bærekraftig.

– Vurdert etter internasjonale retningslinjer og de samme vitenskapelige metoder som andre fiskerier – for eksempel torsk i Barentshavet – er tilstanden til rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak akseptabelt god, skriver de.
I WWF-Norges sjømatguide, som ble lansert for en ukes tid siden, plasserte miljøorganisasjonen reker på "rødlista" sammen med arter som hai, skate og sverdfisk. Organisasjonen mener feil og mangler ved forvaltningen av reker i Nordsjøen og Skagerak har gjort at bestanden er lavere enn man har trodd, og de advarer derfor mot å spise reker fra disse områdene.

Nye data fra Havforskningsinstituttets seneste reketokt tyder imidlertid på stor tilgang av småreker.

Nordlendingene kan - ifølge WWF-Norge - spise reker med god samvittighet. Hovedtyngden av norske rekefangster tas i Nord-Norge og Barentshavet og er MSC-sertifisert. 

For å oppnå en slik klassifisering har fiskeriet vært gjenstand for en grundig objektiv vurdering av bærekraften i selve fisket, og av effekten det har på omgivelsene, skriver Helgeland Arbeiderblad.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: