Asfalt nu - breddning sen

Bara delar av vägen planeras att bli just bredare.
Trafiksäkerheten längs väg E10 ifrågasätts ofta och det talas om att vägen måste bli bredare. Men det är bara delar av vägen som planeras att bli just bredare, skriver Sveriges Radio.

E10 mellan Kiruna och Gällivare ska bli bredare på vissa håll, men inte mellan Avvakko och Muorjevaara. Det finns andra sträckor som har prioriterats att bli bredare.

– Det är ganska stora investeringar som behövs, så det finns en separat plan för sådana åtgärder. Under tiden har vi beläggningsunderhåll som pågår och det är egentligen annan typ av åtgärd.