Arrangerer folkemøter om sannhetskommisjonen

Sametingsråd Henrik Olsen håper mange vil finne veien til møtene det nå inviteres til. (Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi)
Sametinget ønsker innspill til hva Sannhetskommisjonen skal jobbe med, og inviterer til en rekke folkemøter – fra Oslo i sør til Varangerbotn i øst.


Sametinget ønsker innspill til hva Sannhetskommisjonen skal jobbe med, og inviterer til en rekke folkemøter – fra Oslo i sør til Varangerbotn i øst.

Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå ønsker Sametinget innspill fra folket til Sannhetskommisjonens mandat. Dette for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

– Sametinget har fått i oppgave å komme med et innspill til Stortinget om Sannhetskommisjonens mandatet. Vi synes det er veldig viktig at det samiske folket får muligheten til å medvirke til dette innspillet. Jeg håper at mange anser dette som viktig og kommer på møtene for å møte oss og diskutere hva sannhetskommisjonen skal jobbe med, sier sametingsråd Henrik Olsen i en pressemelding.

Møtene vil være åpne for alle og skal arrangeres i samarbeid med samiske institusjoner som finnes på de plassene der møtene finner sted. Mer info på Sametingets nettside.Tags