Arktisk seminar i Europaparlamentet

EU-politikerne skal få en anledning til å lære om nordområdene.

NorthNorway European Office arrangerer  28. januar seminar  i Europaparlamentet i samarbeid med Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland. Målgruppen er EU-politikere og EU-byråkrater som er interessert i Nordområdene. 

EUs arktiske politikk skal oppdateres i løpet av året,  og det er noe Nord-Norges Europakontor følger tett.