Arktis bygger merkevaren Arendal

Arendal har stor glede av miljøovervåking i nord.
Den byen i Norge som er mest kjent for sitt FN-engasjement i dag er Arendal. Selv ser de på seg som Norges FN-by. I 25 år har byen vært hovedsetet til GRID Arendal. Stiftelsen jobber på oppdrag for FNs miljøprogram (UNEP) med miljøovervåking av Arktis. Arendals ordfører, Einar Halvorsen (H), er ikke i tvil om at dette har vært positivt for bye, skriver Sandefjords Blad

- Vi har brukt dette til varemerkebyggingen av Arendal. I presentasjoner trekker vi alltid fram GRID som en viktig faktor for bybildet, sier Halvorsen til avisen, som tar opp saken fordi også Sandefjord nå ønsker seg et FN-kontor.

Mer om Grid på hjemmesiden her.