Arkisk råds arbeid settes på pause: Ikke ment som varig

Morten Høglund.

Som arktisk ambassadør representerer Morten Høglund Norge i forbindelse med i Arktisk råd. I 2023 overtar Norge formannskapet. (Foto: Hogne Bø Pettersen/Nordområdesenteret)

– Det foregår veldig mye verdifullt arbeid innenfor rammene til Arktisk råd. Dette arbeidet må vi forsøke å hegne om, sier Norges arktiske ambassadør og representant for norsk deltagelse i Arktisk råd, Morten Høglund om pausen i det arktiske samarbeidet.

Det neste møtet mellom arktiske embetsmenn fra de åtte medlemslandene i Arktisk råd skulle finne sted i Arkhangelsk, Russland i slutten av mai.

Torsdag kunngjorde sju av de åtte medlemmene av Arktisk råd - Canada, kongeriket Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og USA - at de midlertidig vil sette samarbeidet på en pause på grunn av Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina.

I uttalelsen sier rådet at kjerneprinsippene for suverenitet og territoriell integritet, basert på folkeretten, har lenge ligget til grunn for arbeidet til Arktisk råd - et forum som Russland for tiden leder.

«I lys av Russlands åpenbare brudd på disse prinsippene, vil ikke våre representanter reise til Russland for møter i Arktisk råd. I tillegg stopper våre stater midlertidig deltakelse i alle møter i rådet og dets underorganer, i påvente av vurdering av de nødvendige modaliteter som kan tillate oss å fortsette rådets viktige arbeid i lys av de nåværende omstendighetene.»

Ikke langvarig

Morten Høglund er Norges arktiske ambassadør og representerer Norge i Arktisk råd.

Han sier til High North News at pausen i denne omgang er kortvarig, inntil rådet får sett på hvordan de eventuelt kan fortsette arbeidet.

– Pausen gjelder alle offisielle møter. Men det er 128 prosjekter under Arktisk råds paraply og en rekke forskere som jobber kontinuerlig. Vi ber ikke folk forlate arbeidet, men vi ber om at man ikke har offisielle publiseringer eller møter under den annonserte pausen, sier Høglund.

Det russiske formannskapet er fortsatt åpent for gjenopptakelse av dialog og samarbeid i Arktisk råd når tiden er inne.

Leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd, Nikolay Korchunov

Skal se på samarbeidet

Nå vil Arktisk råd bruke pausen for å se på hvordan det videre arbeidet i rådet skal arte seg.

– Vi sendte ut uttalelsen for å informere ut i våre systemer. Nå begynner arbeidet med å tenke på hvordan samarbeidet skal se ut videre, sier Høglund.

Det videre arbeidet må sees i sammenheng med restriksjonene og sanksjonene som er lagt på samarbeidet med Russland.

– Og det er ikke mindre strengt i andre land, sier Høglund.

Hegne om arbeidet

– Det er en krevende tid og en situasjon som vi for kort tid siden ikke så for oss. Og spesielt utfordrende fordi Russland har formannskapet i Arktisk råd.

Han ønsker ikke å si noe mer om rådets arbeid framover akkurat nå.

–  Men det foregår veldig mye verdifullt arbeid innenfor rammene til Arktisk råd. Dette arbeidet må vi forsøke å hegne om. Men jeg ønsker ikke å spekulere i framtiden. Vi vil bruke pausen effektivt og vi jobber med dette hver dag, og vil bruke de neste ukene til å områ oss, sier Høglund.

Arktisk ambassadør for Russland Nikolai Korchunov.

Arktisk ambassadør for Russland og leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd, Nikolay Korchunov. (Foto: Roscongress/Arctic Territory of Dialogue)

Arktisk ambassadør for Russland og leder for det russiske formannskapet i Arktisk råd, Nikolay Korchunov. (Foto: Roscongress/Arctic Territory of Dialogue)

God dialog med Russland

Hvor lang tror dere pausen blir?

– Den er ikke ment som langsiktig. Om den videreføres, vet vi ikke.

Har dere snakket med representanten for det russiske formannskapet?

– Jeg kan si at vi har en grei og god dialog med russiske formannskapet, ja, avslutter Morten Høglund.

I en uttalelse fra lederen for det russiske formannskapet i Arktisk råd skriver Nikolay Korchunov at det russiske formannskapet har tatt anbefalingen fra de syv andre arktiske statene til etterretning og fattet en beslutning om en midlertidig pause i arbeidet til Arktisk råd og dets undergrupper inntil videre.

– Det russiske formannskapet er fortsatt åpent for gjenopptakelse av dialog og samarbeid i Arktisk råd når tiden er inne, avslutter Korchunov.

Nøkkelord