Arbeidsledighet i nordområdene: Økning blant unge og kvinner

I Alaska rammes turismen, en av de tre store næringene i staten, av coronakrisen. Flere cruiseselskaper har allerede kansellert sine seilinger til Alaska i sommer. Foto: Matt Zimmerman / Flickr.

Mens arbeidsmarkedet gradvis viser tegn til bedring i deler av nordområdene, øker ledighetstallene raskt i andre. Jevnt over knytter arbeidsledighetstallene seg til reiseliv- og servicenæringene. Arbeidsledigheten øker særlig blant unge og kvinner flere steder.

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at Norge har den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år, fordi mange er blitt permitterte. Arbeidsledigheten anslås å øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i 2020.  

Ved utgangen av april var imidlertid arbeidsledighetstallene for Nordland og Troms og Finnmark noe lavere enn tallene for andre deler av landet. 

Samtidig fortsatte arbeidsledigheten i Nordland å øke i april, ifølge NAV Nordland. Antallet helt arbeidsledige har sunket noe, mens antall delvis ledige har økt.

Ved utgangen av april var det 9 569 helt ledige i Nordland. Det er rundt 7000 flere enn ved slutten av februar og tilsvarer en arbeidsledighet på 7,7 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). 

På samme tid i fjor var arbeidsledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). 

Tall fra Nav Troms og Finnmark viser at antall helt arbeidsledige i fylket går noe ned, mens antall delvis ledige har økt. Arbeidsledigheten er på 7,0 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken).

Ifølge Nav viser arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark gradvis tegn til bedring. 

Also read

Reiselivsnæringen hardt rammet 

Man finner nå flest helt arbeidsledige i Nordland med bakgrunn fra reiseliv og transport. Deretter følger butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid. I jordbruk, skogbruk og fiske var det en nedgang i ledigheten fra samme måned i fjor. 

Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland, sier i en pressemelding at situasjonen er bekymringsfull selv om fylket har den laveste ledigheten i Norge. Noen kommuner rammes også hardere enn andre. 

Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland
Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland. (Foto: Nav Nordland). 

- Forskjeller i næringsstrukturen mellom kommunene har betydning for hvor hardt rammet de er. Vi ser at kommuner med store næringer innen reiseliv, transport, salg og service, som for eksempel Vågan, Bodø og Narvik, nå er hardt rammet, sier Stavnes. 

- Når samfunnet nå gradvis åpnes, vil vi forhåpentligvis se reduksjon av ledighet innen salg og service, mens det er knyttet en bekymring til reiselivsnæringen fremover. 

Til High North News sier Stavnes at de er spent på hvor godt de forskjellige virkemidlene fra Skatteetaten, Nav og kommunene treffer og hva dette gjør med ledigheten på sikt. De er særlig spent på turiststrømmen i sommer. 

Også i Troms og Finnmark er reiseliv og transport, serviceyrker og butikk- og salgsarbeid hardest rammet av arbeidsledighet. 

Also read

Økt ledighet blant unge kvinner

I både Nordland og Troms og Finnmark er ledigheten relativt høy i aldersgruppen 20 til 24 år. 

«Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 12,7 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 13,3 prosent,» skriver Nav Nordland. 

I Troms og Finnmark ligger ledigheten for aldergruppen 20 til 24 år rundt 12 prosent, viser tall fra mai. Også her er det det høyeste tallet sammenlignet med andre aldersgrupper. Ifølge Nav Troms og Finnmark er nærmere 4 av 10 arbeidsledige under 30 år.

- Hva kan være grunnen til at man nå ser høyere ledighet i aldersgruppen 20 til 24 år?

 - Vi ser at det kan være knyttet til utdanningsnivå og at man ikke har så mange valgmuligheter fordi utdanning ikke er fullført. Det er en typisk gjenganger i ledighetsstatistikken i Nav. I dette tilfellet tror vi først og fremst at grunnen er de berørte bransjene innenfor hotellnæringen, butikker og restaurantnæringen, som har mange ansatte i den aldersgruppa. På sett og vis er dette direkte bransjerelatert, sier Stavnes til High North News.

Stavnes mener en særlig utsatt gruppe nå er de uten utdanning og som er permittert fra servicebransjen. 

- Bekymringen i Nav er nettopp de som ikke har fullført videregående opplæring, fagbrev eller har høyere utdanning. Dermed håper vi at de som ikke kommer tilbake til samme jobb tar utdanning. 

Hun legger til at mye av dette er typisk problematikk man finner i Nordland. 

- På grunn av utdanningsnivået ser vi at folk blir sårbare når det blir omstilling i arbeidslivet eller når egen helse endrer seg. 

- For Nordland sin del er ikke geografien alltid slik at du har mange valgmuligheter der du bor hvis du for eksempel driver en reiselivsbedrift i Lofoten. Da må man kanskje kjøre noen timer om man skal gjøre noe helt annet, og for eksempel ikke kan begynne innenfor pleie og omsorg, hvor det stadig er etterspørsel etter arbeidskraft.

Stavnes påpeker at økningen i ledighet blant kvinner også knytter seg til næringene som sliter nå. 

- I Nordland ser vi vanligvis en del permitteringer fra fiskeriindustri og annen industri. Vi ser flest menn som er ledige, men denne gangen ser vi også at det er flere kvinner som er ledige. Igjen finner vi dette særlig på grunn av serviceyrker her og virksomheter som har blitt tvunget til å stenge. 

Fra Nav sine tall kommer det fram at økningen i delvis ledige i Troms og Finnmark hovedsakelig gjelder kvinner, og for serviceyrker, reiseliv og transport.

Rask økning i Nord-Sverige

Ifølge Sveriges Arbetsförmedlingens tall, var det 4 608 helt arbeidsledige i Norrbottens län ved utgangen av april. Det er 20 prosent økning fra tilsvarende periode i fjor.

I Västerbottens län er 4843 personer helt ledige, en økning på 35,1 prosent mot april i fjor. 

For unge mellom 18 og 24 var 781 personer helt arbeidsledige i Västerbottens län, en forandring på 79 prosent fra samme periode i fjor. I Norrbottens län var det ved utgangen av april 629 helt arbeidsledige i samme aldergruppe. Det er en forandring på 60,5 prosent.

Til SVT sa kommunalrådet i Luleå kommune, Lenita Ericson (S), at kommunen regner med en dystrere økonomisk situasjon på grunn av coronapandemien. 

- Det vi ser foran oss er høyere arbeidsledighet og minskede skatteintekter, sier hun. 

Ifølge SVT har antall oppsigelsesvarsler i Norrbotten har tolvdoblet seg bare på en måned. 

Daniel Nilsson, avdelingssjef ved Arbetsförmedlingen i Norrbotten, sier til SVT at han er urolig over utviklingen.

- Det er en dramatisk økning på veldig kort tid og det er først og fremst besøksnæringen og turistselskaper som har fått den største smellen når medarbeidere fristilles. De totale konsekvensene blir vanskelig om ikke viruset svekkes. Dette kan lede til rekordhøye arbeidsledighetstall og vi kan ikke gjøre mye for å dempe utviklingen, sier han. 

Nunavut med høyest arbeidsledighet i Canada

Sysselsettingsgraden i Nordvestterritoriene (the Northwest Territories) var den laveste for april dette tiåret, melder NWT Bureau of Statistics.

Sysselsettingsgraden falt mest i transport- og lagersektoren. Skogbruk, gruvedrift, olje og gassindustrien opplevde også lavere sysselsetting.

Arbeidsledighetstallene for mars (9,3 prosent) og april (9 prosent) er de høyeste siden januar 2016. Økningen i arbeidsledighet var høyest blant de som bor utenfor Yellowknife, blant kvinner og personer over 25 år.  

Nasjonalt i Canada opplevde Nunavut den høyeste arbeidsledigheten i landet i april på 17, 7 prosent. 

Konsekvenser for Alaskas turistsesong

I Alaska rammes de tre store næringene, turisme, olje og fiske, av coronakrisen. 

Ifølge en pressemelding fra Alaska Department of Labor and Workforce Development søkte mer enn 32 000 personer på arbeidsledigetstrygd. Det er en økning på 637 prosent fra de 4359 som søkte i mars 2019. 

Den største økningen i søknader kom fra hotell- og restaurantbransjen.

Statistikken for Alaskas arbeidsledighet i april vil være klare senere denne måneden. 

Reuters skriver imidlertid at mange små samfunn i Alaska vil rammes av coronapandemiens konsekvenser for turistsesongen. Flere cruiseselskaper har allerede kansellert seilinger, noe som blant annet rammer bedrifter som er avhengig av cruisepassasjerer som kommer i land og benytter seg av lokale tjenester. 

Nøkkelord