Arbeiderpartiet med egen næringsstrategi for Svalbard

Næringspolitisk talsperson Else-May Botten, lokalstyreleder Christin Kristoffersen og leder Jonas Gahr Støre la fram Arbeiderpartiets næringsstrategi for Svalbard. (Foto: Mari Brenli)
Beredskap, reiseliv, havneutvikling og romfart er noe av det som blir viktig i Svalbardsamfunnet når kulldriften skal fases ut.

Beredskap, reiseliv, havneutvikling og romfart er noe av det som blir viktig i Svalbardsamfunnet når kulldriften skal fases ut. 


I dag la Arbeiderpartiet fram sin egen næringsstrategi for Svalbardsamfunnet, og foruten kulldriften er disse områdene viet egne kapitler: 

Reiseliv, Forskning og kompetanse, romfart, fiskeri, maritim sektor, havneutvikling og infrastruktur, samt beredskap. 

Partiet ser på maritimt relatert næringsliv som logistikkfunksjoner, beredskap og operasjoner som et viktig bidrag til nye arbeidsplasser som kan kompensere for bortfallet av arbeidsplasser som en utfasing av kulldriften vil føre til. 

– Vi vil videreutvikle vår Svalbard-politikk for å sikre utviklingen på øygruppen, og legge til rette for næringsutvikling som kan sikre bosetting og aktivitet på Svalbard i årene som kommer, sier Jonas Gahr Støre, og viser til at Norge er det eneste landet med en utbygd infrastruktur på 78 grader nord, hvilket er et stort strategisk fortrinn for Norge i Arktis.

Han er klar på at næringspolitikken må utvikles, og det må skapes forutsigbarhet for næringslivet på øygruppa. 

– Slik vil vi kunne sikre fortsatt vekst i næringslivet, samtidig som vi ivaretar og styrker den arktiske kompetansen som er samlet på Svalbard, sier Støre. En del av norsk nordområdepolitikk 

Arbeiderpartiet mener den næringspolitiske utviklingen på Svalbard må prioriteres og inngå som en del av norsk nordområdepolitikk.

Les hele strategidokumentet her

Næringslivet på øygruppa må få forutsigbarhet for å kunne sikre fortsatt vekst, som er en forutsetning for å ivareta og øke den arktiske kompetansen som er samlet her parallelt med at kulldriften til slutt fases ut. For å oppnå dette vil Arbeiderpartiet spille på flere hester samtidig, innenfor strenge miljøkrav. 
Arbeiderpartiet ønsker å starte omstillingsarbeidet i Longyearbyen mens det fortsatt er kulldrift på øya, og ønsker at Store Norske skal ha en sentral rolle i arbeidet. De går også inn for å kjøpe eiendom av, og låne penger til selskapet, og å kjøpe ut minoritetsaksjonærene. 


Her er noen av punktene Arbeiderpartiet går inn for som en del av sin næringsstrategi: 
 • Flere helårs arbeidsplasser i reiselivet 
 • Videreutvikle Svalbard som bærekraftig reiselivsdestinasjon 
 • Tilrettelegge for opplevelser basert på Svalbards industrihistorie
 • Øke aktiviteten innen forskning og utdanning 
 • Utrede hvordan kompetansen fra gruvedriften kan brukes til å lage ny næring på Svalbard
 • Vurdere å etablere et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk som skal operere i polare farvann 
 • Satse på romfart som en framtidsnæring på Svalbard 
 • Utvikle havnen i Longyearbyen slik at den kan bli et knutepunkt for maritim logistikk i Arktis 
 • Gjeninnføre støtten til selfangst 
 • Sikre beredskapen blant annet mot akutt forurensning 
 • Vurdere å bygge ut et landbasert AIS-system i de mest trafikkerte seilingsledene
 • Utnytte Longyearbyens geografiske fortrinn gjennom å utvikle en rasjonell tjeneste for beredskap, søk og redning 
 • Vurdere å etablere et arktisk kompetansesenter for SAR, og en rednings-HUB

Tags