Åpning av forkurs for ingeniørstudium på Svalbard

For første gang i historien kan man ta første del av ingeniørutdanningen i Longyearbyen.

For første gang i historien kan man ta første del av ingeniørutdanningen i Longyearbyen. - Partene som samarbeider om forkurset er med på å dekke et viktig behov i nordområdene, sier nærings- og fiskeriminister Monica Mæland i en pressemelding.

Statsråden kommer til Longyearbyen for å åpne forkurset onsdag 3. september. 20 studenter skal begynne på utdanningen, og seks av disse er jenter.

-Forkurset viser hvordan norsk arbeidsliv kan fungere på sitt beste. Dette er et godt eksempel på hvordan et lokalsamfunn som Svalbard kan sikre seg viktig og riktig kompetanse for framtida. Partene som samarbeider om forkurset er med på å dekke et viktig behov, sier Mæland.

Over lang tid har NITO, Høgskolen i Narvik, LNS Spitsbergen, Store Norske og Longyearbyen lokalstyre jobbet for å etablere første del av et ingeniørstudium på Svalbard. Det er første gang en fagforening, en utdanningsinstitusjon, en anleggsentreprenør, et gruveselskap og et lokalstyre går sammen om et utdanningsløp som både sikrer et lokalsamfunn og tar tak i at samfunnet mangler ingeniører - særlig innen mineralnæringen.

-En ingeniørutdanning i Longyearbyen vil bidra til å utvikle kompetanse i nordområdene. Utdanningen vil også styrke Svalbard som en viktig arena ved samarbeid med nasjonale aktører, sier NITO-president Trond Markussen.

Lokalstyreleder for Longyearbyen lokalstyre, Christin Kristoffersen, er stolt av hva de har fått til gjennom det unike samarbeidet.

-Det er jo fantastisk hvis framtidas ingeniør kommer fra Svalbard! Bedriftene her har kompetanse på arktisk utvikling, og dette kan vi bruke som basis for en kompetanseheving vi vet er nødvendig - også for hele nordkalotten. Forkurset er et viktig steg i den utviklinga, sier Kristoffersen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: