Ap sikret flertall for Nord-Norgebanen

Nattoget har ankommet Bodø etter sin 728 kilometer lange tur fra Trondheim. Nord-Norgebanen er en foreslått forlengelse av jernbane fra Fauske til Tromsø, med sidespor til Harstad. (Foto: Njål Svingheim). 

Stortinget vedtok i dag forslaget om at regjeringa setter i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. 

I forbindelse med behandlingen av Nordområdemeldingen tirsdag vedtok Stortinget forslaget om at regjeringa setter i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. 

Forslaget ble fremmet av Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Ap sikret i dag flertall for dette forslaget, som ble vedtatt med 56 stemmer for og 30 imot.

Cecilie Myrseth i Ap uttalte i Politisk kvarter at Ap ville stemme for begge forslagene som lå til behandling i Stortinget. Under helgas landsmøte fremmet Arbeiderpartiet forslaget om å gjennomføre en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen, slik at jernbaneutbygginger i nord kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

– Det skal ikke være noe tvil om at vi har et mål om å realisere Nord-Norgebanen, derfor stemmer vi for begge forslagene. Men det er åpenbart at det er ingenting som er klart til å legge skinner i morgen, sa Myrseth. 

Hun la til at spørsmål som hvor banen skal gå, hva den skal koste, hvordan skal den bygges, og når det skal skje, er ting prosjektet etter hvert må igjennom på lik linje med andre samferdselsprosjekter.

Les også

Nøkkelord