Andøya Space Center posisjonerer seg - og etablerer dronesenter

Odd Roger Enoksen, direktør ved Andøya Space Center og nå også styreleder i nyetablerte Norsk Dronesenter, håper et fremtidig nasjonalt dronesenter kan lokaliseres til Andøya. (Arkivfoto: Hege Eilertsen) // Odd Roger Enoksen, Managing Director of Andøya Space Center and now also Chairman of the Board of the newly established Norwegian Drone Center, hopes that a future national drone center will be localized at Andøya. (Archive photo: Hege Eilertsen)
Mens Nærings- og fiskeridepartementet fortsatt utreder om det er behov for et nasjonalt dronesenter, rigger Andøya Space Center seg for å bli det foretrukne valget - dersom politikerne skulle vende tommelen opp.

Det er ikke bare markedet for oppskyting av kommersielle satellitter som er i vekst. Droneindustrien og utvikling av dronesystemer holder høy takt, og det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving.

På tampen av 2018 etablerte Andøya Space Center (ASC) selskapet Norsk dronesenter. Odd Roger Enoksen, direktør ved ASC, er styreleder i det nye selskapet. 

- Det foregår en prosess i regjeringen hvor et nasjonalt dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center eller Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå er inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, uttaler den tidligere stortingspolitikeren i forbindelse med etableringen.

Ser store muligheter

Enoksen er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt, både i utviklingen av droner – og bruken av droner:

- Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og i et bredt samarbeid mellom selskaper, akademia og statlige etater, sier ASC-direktøren.

I den norske dronestrategien, som kom i mars i fjor, heter det at regjeringen skal se nærmere på bransjefinansiering av et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. I strategien trekkes det også frem at det skal legges til rette for testing og utvikling av droneflygning under krevende værforhold.

I første omgang ønsker Nærings- og fiskeridepartementet å kartlegge behovet for et nasjonalt dronesenter. Næringslivsaktører er derfor invitert til å sende departementet innspill, innen 1.mars.

- Må være bransjedrevet

- Nå skal vi først og fremst utrede hva et nasjonalt dronesenter skal være, og om det er noe vi trenger. Det må jo være bransjedrevet, og behovsdrevet for offentlig sektor med kommune, fylkeskommune og stat, sier Daniel Bjarmann-Simonsen (H), statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, til High North News.

- Jeg skal blant annet arrangere et innspillsmøte, og jeg har invitert 20-30 aktører fra både offentlig og privat sektor for å få et godt og mer dyptgående bilde av hva behovene er, slik at vi får et tydeligere bilde av hva vi trenger, sier Bjarmann-Simonsen.

- Deretter får vi ta fatt på detaljutredningene, sier han, før han anslår at resultatene fra behovskartleggingen vil være klare i løpet av sommeren.

Avgjørelsen rundt hvorvidt det blir en etablering av et nasjonalt dronesenter eller ikke, tror han ikke vil være klar før senere i år.

I tillegg til nyetablerte Norsk dronesenter på Andøya, er det også et par andre norske interessenter som har meldt sin interesse for å huse et fremtidig, nasjonalt senter.

- Andøya har noen naturgitte fortrinn, men dette er også veldig avhengig av hvilke oppgaver et nasjonalt dronesenter skal ha, sier statssekretæren.

 

 


 

Tags