Andøya Space Center etablerer nytt datterselskap for satellittsatsingen

Andøya Space Center supplise launch and test services to customers around the world and has seen significant growth over the past few years. The NOK 20 million loan now offered by the government is convertible and will during the spring be put into share capital of the newly established subsidiary Andøya Space Port. From the left; CEO Odd Roger Enoksen and Andøya mayor Jonni Solsvik (Conservatives). (Photo: Hege Eilertsen)
- I utgangspunktet hadde vi nok tenkt oss noe annet enn et lån, og et høyere beløp. Men vi er veldig fornøyd med å ha fått en løsning og at vi nå får kapital, sier «rakettsjef» Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center (ASC).


- I utgangspunktet hadde vi nok tenkt oss noe annet enn et lån, og et høyere beløp. Men vi er veldig fornøyd med å ha fått en løsning og at vi nå får kapital, sier «rakettsjef» Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center (ASC).

I går kom nyheten om at regjeringen - i form av et lån - støtter planene om å etablere en oppskytingsbase for små og kommersielle satellitter fra Andøya. 20 millioner kroner er det regjeringen vil skyte inn i satsingen, for å "finne ut om det er mulig å skyte opp små satellitter fra Andøya".

- Dette er bra, sier en fornøyd «rakettsjef» Odd Roger Enoksen på telefon til High North News.

- Men vi skulle helst sett at vi slapp å sitte med et lån, for dette er jo et nasjonalt prosjekt, legger han til. 


Sikter mot stjernene - vil bli europaledende

Enoksen, som er daglig leder og konsernsjef i Andøya Space Center, og Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) har over lang tid jobbet for å etablere en oppskytingsbase for små kommersielle raketter på Andøya. Begge har forhåpninger om at det er ASC som i løpet av få år skal være europaledende på det stadig voksende markedet for oppskyting av mindre og kommersielle satellitter.

Les også: Andøya kan plassere Norge i verdenstoppen på satellitter

I beste fall kan etableringen, ifølge initiativtagerne i ASC og Andøya kommune, gi 200-300 nye arbeidsplasser lokalt – i tillegg til å gi betydelige ringvirkninger nasjonalt.

Mye har hendt siden ASC-etableringen i 1962, og senteret er i dag viden kjent også utenfor landets grenser for sitt høyteknologiske miljø. Kundene er mange, og både norske og internasjonale, og blant dem finner vi både NASA og det norske Forsvaret, for å nevne noen.

Etablerer datterselskap

Arbeidet med å etablere en potensiell ny oppskytingsbase er krevende både hva kostnader, planlegging og lokaliseringsspørsmålet gjelder. Prosessen foregår i faser. Ståa per i dag er at det er to ulike områder på Andøya som vurderes som mulige lokasjoner.

- Vi har stor tro på dette, sier Enoksen, som forteller at ASC på kundesiden får mange henvendelser fra selskaper som ønsker å skyte opp satellitter fra Andøya i fremtiden.

- Vi har såpass stor tro på dette at vi styret nå har vedtatt å etablere Andøya Spaceport som et nytt datterselskap i konsernet, forteller han.

Selskapet er i skrivende stund under registrering i Brønnøysundregistrene, og aksjekapitalen er i første omgang på 1 million kroner. I løpet av våren vil ASC – som en direkte følge av gårdagens lånetilbud fra regjeringen - gå inn med ytterligere 20 millioner kroner i aksjekapital.

- Samlet sett er dette en flott oppfølging, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik da HNN spør hva han tenker om at regjeringen vil støtte ASC i form av et lån.

- Vi trenger disse pengene for å gjennomføre og kvalitetssikre prosjektet, sier han.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier majoriteten av aksjene i ASC (90 prosent), mens Kongsberg Defence og AeroSpace eier de resterende 10 prosentene.

- Min forventning er at det som foregår i forprosjektfasen forhåpentligvis vil følges opp, og at regjeringen og Stortinget følger opp med å styrke selskapet de selv eier slik at det blir i stand til å møte utfordringene underveis. I sum er dette en god start, sier Solsvik.
Tags