Alle vil ha Arktis

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide under ministermøtet i Arktisk Råd.I bakgrunnen står Sergey Lavrov, Russlands utenriksminister og til høyre utenriksminister Timo Soini fra Finland. Foto: Arne O. Holm

Kjære leser!

Det summer rykter i gangene om at Arktisk Råd er på kortlista over kandidater til Nobels fredspris 2019. Rådet har utvilsomt sterk konkurranse.  Tre unge aktivister fra Libya, Somalia og Hong Kong, samt organisasjoner som Reporters Without Borders og Control Arms Coalition er på PRIO-direktør Henrik Urdas egen kortliste. Og «vår egen» Greta Thunberg fra Sverige er også et navn som er nevnt i denne sammenheng.

Men, uansett om Arktisk råd når opp eller ei, er det liten tvil om at denne møteplassen for Arktis er en høyst nødvendig og stadig viktigere arena for å sikre at klodens isse forblir en stabil og fredelig region.

Ingen eier Arktis
Denne uka kunne High North News avsløre at Frankrike, i sin helt ferske forsvarsstrategi for Arktis, sammenligner Arktis med Midtøsten og mener regionene ikke tilhører noen.

Dette er alvorlige og til dels oppsiktsvekkende uttalelser fra en av verdens mektigste nasjoner, men dessverre også et syn som deles av flere enn Frankrike.

Utenriksdepartementet bruker faktisk betydelige ressurser, og har gjort det i lang tid, på å kommunisere ut informasjon om de faktiske forhold i Arktis.

Dette er høyst nødvendig, fordi det for tida strømmer på med arktiske strategier fra europeiske land.

«Å bo i Arktis er litt som å være den mest populære jenta eller gutten i klassen, men samtidig den som skal tuktes kraftigst av klassekameratene. - Den man elsker, tukter man, som det står i Hebreerne», skriver Arne O. Holm i ukas fredagskommenter, men mener debatten – til tross for dette – nærmest er fraværende, på tross av at Norge definerer nordområdene som sitt viktigste strategiske område.

I ukas langlesing kan du også bli bedre kjent med Nordpolens fascinerende historie, både mytologisk, symbolsk og politisk.

Visste du for eksempel at Nordpolen man en gang i tiden trodde at Nordpolen var selve Paradis? Og at mektige nazister, som Hitlers nære allierte, Rudolf Hess, brukte denne ariske polbasete myten da han utformet sine nasjonalsosialistiske anti-semittiske teorier på begynnelsen av 1900-tallet?

Verdens nordligste valg
Søndag åpner valglokalene i Longyearbyen på Svalbard, og i motsetning til på fastlandet, er det vanskelig å vite hvordan de ulike partiene står i befolkningen.

På Svalbard utføres det nemlig ikke meningsmålinger.

Og mens Arbeiderpartiets kandidat Arild Olsen føler seg trygg på at folket er fornøyde med jobben de har gjort siden 2003, er hans motkandidat i Høyre sikker på at tiden er inne for å farge verdens nordligst by blå.

Det er likevel et par nye faktorer med i regnestykket, som gjør at spenningen foran årets valg er større enn før. 16-åringene har ikke lenger stemmerett. Gruvesamfunnet er vingeklippet. Og trenden på fastlandet, og for øvrig ellers i Europa også, er at velgerne flykter fra styringspartiene.

Dette lover når AP-leder Jonas Gahr Støre å ta på alvor. Til HNN røper han at en viktig del av programarbeidet fram mot stortingsvalget i 2021 blir et eget nordområdeprosjekt.

Næringsplan for Svalbard
Det Ap og Høyre imidlertid er helt samstemte i, er at man bør fokusere på det næringslivet som er framfor å tenke vekst.

I så måte ble de begge hørt av regjeringen, som torsdag la fram sin helt nye strategi, «Innovasjon og næringsutvikling på Svalbard».

– Vi vil ha fokus på kvalitet og bærekraft i Longyearby-samfunnet, ikke på vekst som et mål i seg selv, sa statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet da han presenterte planene.

I tillegg vil regjeringen blant annet kartlegge reiselivet og utfordringer med økt cruiseturisme, samt stanse useriøse aktører fra å operere i Svalbard-samfunnet. 

Plastic fantastic
Gjennom flere artikler denne uka, har High North News fokusert på det enorme problemet med plast og avfall i naturen og havområdene.

I en studie fra Nordlandsforskning og SALT, har forskerne dokumentert at mikroplast fra tau og fôrslanger brukt til oppdrett havner i havet.

Nøyaktig hvor stort omfanget er vet man derimot ikke, og en leverandør er kritisk til at man går ut med tall før metoden er kvalitetssikret. Forskningsleder Ingrid Bay-Larsen ved Nordlandsforskning mener tvert imot at det er viktig med åpenhet om metodeutvikling. Og næringa selv setter pris på å få en slik oversikt over plastproblemet, krydret med mange ulike forslag til tiltak. Så får tiden vise om de er villige til å bruke de pengene som trengs på å iverksette dem,

Søppeltokt
I fire uker på sensommeren seilte to forskere fra den norske kunnskapsbedriften Salt med russiske kolleger til nordspissen av Novaja Semlja i Russland for å kartlegge forsøpling.

High North News fortalte i forrige uke hvordan Salt sammen med Grid-Arendal, har utviklet et kartleggingsverktøy for marin forsøpling.

Denne uka har vi fått en oppdatering fra forskerne om hva de har funnet på sin tokt;  Brøytestikker, husholdningsplast og flasker finner veien til nordsiden av Novaja Semlja i Russland.

-Dette forteller hvor stort forsøplingsproblemet er til havs, sier forsker Marthe Larsen Haarr, men sier hun var forberedt på mer søppel enn man fant.
Søppel engasjerer også i Nordvest-Russland, der naturvernere og aktivister i over ett år har holdt stand i flere teltleirer.

Årsaken til demonstrasjonene er den planlagte byggingen av en søppelfylling ved Sjies dypt inne i de russiske skoger.

Sist søndag demonstrerte rundt 16.000 personer på 30 ulike steder mot russiske myndigheters søppelhåndtering. Og aksjonistene mobiliserer nå til store demonstrasjoner i november. - Vi nærmer oss et punkt der en større konflikt mellom partene er uunngåelig, sier Russland-kjenner.

Viktig møteplass
Nye sanksjoner mot kinesiske rederier har resultert i usikkerhet for Novateks Yamal LNG-rederipartnere som viser at russisk arktisk olje- og gassutvikling fortsatt er utsatt for amerikanske sanksjoner.

Vi har også en oppdatering fra de to eventyrerne Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørheim, ei uke inn i det ni måneder lange overvintringsoppholdet på Svalbard, der tilgang på ferskvann og ved allerede har blitt en utfordring.

I neste uke samles organisasjoner, politikere, forskere og presse til den årlige Arctic Circle Assembly i Reykjavik på Island.

Der skal blant annet en helt ny organisasjon stiftes, «Arctic Mayors’ Forum», en sammenslutning av 11 arktiske ordførere som har til hensikt å gi lokale myndigheter en høyere stemme når det gjelder utviklingen i Arktis, og dermed sikre at de ulike lokalsamfunnenes ønsker og behov blir bedre ivaretatt.

High North News kommer selvsagt med en fyldig dekning fra konferansen.

Les mer:
Norge overtar formannskapet i Barentsrådet
Analyse: Hvilket forsvar gjør Norge tryggest?
Kronikk: Høy puls langs kysten
 

Med de beste ønsker for helga!
Siri Gulliksen Tømmerbakke
Nyhetsredaktør, High North News

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: