All olje og gass i nordområdene må bli liggende

Verden nord for polarsirkelen står foran store endringer. Hvordan kan Norge bidra? (Foto: Wikimedia/Tristan Schmurr)
Ny forskning viser at alle olje- og gassreservene i nordområdene må bli liggende dersom klimamålet om maks to graders temperaturstigning skal nås.
Ny forskning viser at alle olje- og gassreservene i nordområdene må bli liggende dersom klimamålet om maks to graders temperaturstigning skal nås. 

Forskere ved University College of London publiserte nylig en ny studie i Nature, hvor de har kartlagt hvilke av verdens olje- og gassressurser som må få ligge urørt dersom verdens mål om maks to graders temperaturstigning skal være innen rekkevidde. Det er første gang forskere har kartlagt hvilke kjente forekomster som må bli liggende dersom togradersmålet skal nås. 

Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener det er en ypperlig anledning til å avslutte debatten om området, og heller sette inn vernetiltaket for regionen. 


- Passer godt å verne nå

- Hvis politikerne mener alvor med å bekjempe klimaproblemet, må de gjøre noe nå. Da passer det godt å begynne med å verne våre mest verdifulle havområder, sier Bente Kristine Lorentzen, leder i Folkeaksjonen.

Oljedirektoratet har tidligere gjort beregninger som viser at det kan ligge opp til 370 millioner oljeekvivalenter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette tilsvarer et utslipp på over 500 millioner tonn CO2 dersom alt utvinnes. Et utslipp som er ti ganger mer enn Norges årlige utslipp av klimagasser i følge Folkeaksjonen. 

- Det er på tide å avslutte debatten om Lofoten og sette inn vernetiltaket. Det vil være det beste for klimaet og det beste for vårt viktigste havområdet, sier Lorentzen. 


Ny konsesjonsrunde 

På samme tid som ny forskning viser at petroleumsreservene må ligge lyser Olje- og energiminister Tord Lien ut den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel. 

For å nå klimamålet må minst 75 prosent av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende. I hele Arktis utvinnes det i dag mer enn 100 milliarder oljefat, inkludert flytende naturgass og 35 trillioner kubikkmeter gass, skriver Cicero på sine nettsider. Alle kjente reserver må bli liggende om målet skal nås. 

- Vi vet at minst 75 prosent av verdens kjente reserver av kull, olje og gass må bli liggende. Mens kull er det klart største problemet, viser denne studien tydelig at det globalt sett ikke er kostnadseffektiv klimapolitikk å ta opp olje- og gass ressursene i nordområdene, sier Cicero-forsker Glen Peters som har lest studien som er publisert i Nature


Norsk olje er ikke mer klimavennlig 

Studien viser også at teknologi som karbonfangst- og lagring ikke gjør noen stor forskjell på hvor mye kull eller petroleum som må bli liggende. 

Cicero-forsker Glen Peters avkrefter også påstanden om at norsk olje- og gassproduksjon gir mindre utslipp enn produksjonen i andre land, og derfor er bedre for klimaet: 

- Det er en utbredt myte at norsk olje og gass er renere enn annen olje og gass. Olje og gass slipper ut akkurat den samme mengden klimagasser når de brukes, uansett hvor i verden de ble hentet opp. Det er ren kjemi. Selv om utslippene fra utvinningen er relativt små i Norge utgjør disse kun tre prosent av de totale utslippene. 97 prosent av utslippene kommer når vi bruker oljen og gassen, sier han.

Bente Kristine Lorentzen, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Folkeaksjonen
Bente Kristine Lorentzen, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Folkeaksjonen

Tags