Alger har tatt livet av 10.000 tonn laks til nå og sprer seg videre med havstrømmene

Alger dreper oppdrettslaks langs kysten i Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Norsk Havbrukssenter
Alger truer flere oppdrettsanlegg anlegg i Troms og Nordland. Til nå er minst 10.000 tonn oppdrettslaks død, til en verdi av minst  620 millioner kroner.

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms, skriver Fiskeridirektoratet i en nyhetsoppdatering. 

Men oppblomstringen er ikke over, advares det videre. 

Et regnestykke gjort av direktoratet viser at 10 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 620 millioner kroner.

- Vi har ikke informasjon om totalt antall fisk per nå, hovedsakelig av to grunner; oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo, understrekes det videre. 

Oppdretterne i både Troms og Nordland er rammet. Ifølge Dagens Næringsliv, vil algen som tar livet av oppdrettslaks i Nord-Norge totalt koste oppdretterne rundt en milliard kroner.

Sprer seg med strømmen

Gjennom observasjoner av adferdsendring og fiskedød kan forskerne danne seg et bilde av hvor oppblomstringen finner sted.

– Vi følger situasjonen nøye ved å samle informasjon fra de berørte områdene. Sammen med modeller for vannstrømmer forsøker vi å gi oppdrettere informasjon om videre spredning av oppblomstringen, sier Lars-Johan Naustvoll, som er havforsker og algeekspert ved Havforskningsinstituttet i en artikkel på instituttets hjemmesider.

Han understreker at det er vanskelig å si helt sikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg.

– Vi kan ikke garantere at algene vil spre seg slik våre prognoser tilsier. Det er mange faktorer som spiller inn, sier han.

I tillegg er det krevende å si noe om hvor lenge problemet vil vedvare i de rammede områdene.

 – Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp, sier Naustvoll.

Oppblomstringer som «står fast» inne i fjorder, vil kunne forbruke næringssaltene og dø ut. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette oppblomstringen. Fra tidligere tilfeller ser man også at væromslag med økende vind og turbulens i vannet, fører til at oppblomstringen avtar.

Går mot Ofoten 

Algene sprer seg nå til nye områder. Søndag var fire anlegg rammet og mandag ble to anlegg til rammet. 

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein, melder Fiskeridirektoratet

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler. 

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk med brønnbåt.

Dødelige men nødvendige 

I vannprøver fra begge fylker er det påvist alger i slekten Chrysochromulina. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk.

Algene produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen. 

Mikroalger er i all hovedsak ufarlige for annet marint liv og er egentlig helt nødvendige i næringskjeden. De er havets gress og danner grunnlaget i de marine næringskjedene. Men noen få arter av mikroalger omtales som skadelige og noen av disse vil kunne føre til dødelighet hos fisk og andre marine organismer. 

Taper laks for millioner

Ballangen Sjøfarm kan ha tapt laks for nærmere 200 millioner kroner på grunn av algeoppblomstringen. Nå truer algene flere anlegg i Troms og Nordland, skriver NTB. 

– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner, sier daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm i Ofoten i Nordland til NRK.

Han har mistet over halvparten av fisken, omtrent 2,7 millioner fisk, som utgjør vel 3.000 tonn.

Verste algedød siden 1991

Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Fem lakseselskap er rammet i Troms, mens tre er berørt i Nordland, skriver Dagens Næringsliv. Det er den verste algedøden som har rammet området siden 1991, ifølge avisen.

– Her holder vi pusten og håper algen dør bort. Vi følger situasjonen time for time for å se hvordan det går. Algene beveger seg med strømmen og har rammet to nye lokaliteter lenger ut i Ofotfjorden, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: