Alaska: - Vi må fortsette å være en spydspiss

Olje og gass utgjør en betydelig del av inntektene til den amerikanske staten Alaska. (Foto: Wikimedia Commons)

Alaska henter nærmere 90 prosent av inntektene fra olje og gass, og har klare visjoner om hvordan de skal klare å henge med i investeringskappløpet i Arktis.

Utfordringene er mange, og det handler ikke bare om miljømessige utfordringer og begrenset infrastruktur. Vel så viktig er det å fremstå med en enhetlig stemme utad.

Det mener medlemmene i Alaska Arctic Policy Commission, som for få dager siden la frem en foreløpig rapport hvor det gis flere anbefalinger til hvordan Alaska best kan tilpasse seg de hurtige endringene i områdene rundt Nordpolen.

Nye, kommersielle muligheter

Alaska har mer enn 45 års erfaring med olje- og gassutvikling, og over 100 års erfaring med  gruvedrift. Mineraler, tømmer, sjømat og turisme bidrar også til balanse i regnskapet. Ettersom den vesentligste delen av statens inntekter kommer fra olje og gass, gis det i rapporten klare anbefalinger både på policy og strategi i årene fremover.

De rapportansvarlige mener man vil se en uunngåelig og ekspanderende utvikling i Arktis, og viser til det stadig økende fokuset på nye kommersielle muligheter for ressursutvikling.

- Den arktiske sjøisen smelter, og nyåpnede fraktruter lover oss bedre tilgang til havnene våre og en mer effektiv levering av ressurser til markeder rundt om på kloden, mener de.

Enorme ressurser

Framtidsutsiktene er gode på flere felt. De uoppdagede ressursene i Alaskas arktiske petroleumsprovins anslås å kunne gi 30 billioner fat med olje. Ellers har høye gullpriser ført til økt leteaktivitet i regionen, og produksjonen har nådd uante høyder.  I 2012 antok den et volum man ikke har sett siden de legendariske gullrush-dagene i Alaska, sent på 1900-tallet.

Selv om de enorme mineral- og hydrokarbonreservene gjør den arktiske delen av Alaska attraktiv for investeringer, er det mange utfordringer som vil ha har betydning for den videre utviklingen. Kommisjonen trekker blant annet frem at det er lang avstand til markedene, begrenset infrastruktur, miljømessige utfordringer, mye og utfordrende vær, samt kostnader og risiko knyttet til at ressursene ligger avsides til.

- Til tross for disse utfordrende omgivelsene og de ekstraordinære kostnadene; letingen og investeringene i Arktis har stadig økt, og vil fortsette å øke, hvis råvareprisene holder seg høye og Alaska forblir konkurransedyktig, mener de rapportansvarlige.

En mer proaktiv rolle

De er klare på at Alaska ikke må ignorere at de er med i et globalt investeringskappløp som vil åpne nye muligheter i Arktis. Blant annet mener de det er viktig at det oppmuntres til nye investeringer.

- Alaska og våre føderale kollegaer må fortsette å være en spydspiss for nye strategier, slik at Alaska holdes like konkurransedyktig som de andre arktiske nasjonene, mener de.

Foruten å legge opp til et bedre partnerskap – og bedre kommunikasjon – med føderale kollegaer, må det gjøres en langt bedre innsats også utad, mener de.

- Alaska må ta en mer påståelig og proaktiv rolle, både på den nasjonale og internasjonale arenaen, når policyer for arktisk ressursutvikling debatteres, mener de.

Flere pro- og antiorganisasjoner - med tilhold både i og utenfor Alaska - er stadig på banen for å drive lobbyvirksomhet. Den rettes både mot føderale myndigheter og aksjeholdere, og også dette mener kommisjonsmedlemmene noe om.

- En mer enhetlig stemme er avgjørende for at vi skal fremme meningsfulle forhandlinger, argumenterer de.

Ingen vei utenom

Kommisjonen mener det er viktig å bygge sterkere allianser innad i staten; både mellom lokale myndigheter, Alaskas innfødte og ulike, lokale samfunn.
 
- Alaska må fortsette å aktivt fremme olje, gass, og mineralutvinning og utvikle investeringsmuligheter både på land, offshore og innenfor den utvidede kontinentalsokkelen, på en måte som er trygg, respekterer mennesker og miljøet, og som opprettholder et produksjonsnivå som imøtekommer både statens, industriens og de lokale samfunnenes økonomiske behov, lyder en av anbefalingene.

- Selv om debatten - om potensielle risikoer for miljøet og grunnlaget for livsopphold - ofte er opphetet, er det kritisk for staten Alaska å sikre at man opprettholder balansen og at passende klimatiltak og strategier er på plass, mener kommisjonen.

Utvikling og bygging av nye adkomstveier er bare et eksempel på et av områdene denne debatten allerede gjør seg gjeldene på.
 
Den endelige rapporten fra Alaska Arctic Policy Commission ventes å være klar i januar/februar 2014.

Hele den foreløpige rapporten finner du her

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: